Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:02

Chiều 17-12, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với một số doanh nghiệp công nghiệp có số nợ đọng thuế lớn, kéo dài. Cùng làm việc có lãnh đạo các ngành liên quan.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

 

 

Theo Cục Thuế thành phố, chỉ tính 10 doanh nghiệp công nghiệp đã có tổng số nợ 318 tỷ đồng, trong đó có 136 tỷ đồng nợ gốc, còn lại là tiền phạt chậm nộp. Một số doanh nghiệp có số nợ vài chục tỷ đồng nhưng việc trả nợ dây dưa kéo dài nhiều năm. 

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Bình yêu cầu từng doanh nghiệp báo cáo về nguyên nhân nợ đọng thuế và cam kết trả nợ thuế. Các doanh nghiệp nêu nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số doanh nghiệp cam kết trả nợ trong tháng 12 và  đề nghị trả dần trong năm 2019 nhưng ở mức thấp. Đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, có doanh thu, lợi nhuận để thu xếp trả nợ ngân sách. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình hoan nghênh một số doanh nghiệp cam kết trả nợ ngân sách. Tuy nhiên số cam kết trả nợ còn thấp, chưa tương xứng số nợ ngân sách, chưa phù hợp với quy định của pháp luật; một số doanh nghiệp chưa có phương án trả nợ. Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu tổ công tác đôn đốc chống thất thu thuế trong lĩnh vực công nghiệp, thường trực là Cục Thuế, Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố ngay trong tuần này làm việc với từng doanh nghiệp, xác định các phương án thu hồi nợ thuế, trách nhiệm của doanh nghiệp, báo cáo UBND thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình lưu ý, tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, tuy đã có thanh tra, kiểm tra thuế nhưng kết quả chưa cao. Do đó, yêu cầu Thanh tra thành phố có  giải pháp phối hợp kiểm tra xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Thực tế, các doanh nghiệp không chỉ nợ thuế mà còn nợ BHXH lớn. Vì thế, tổ công tác phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố… cùng kiểm tra để có biện pháp tổng thể, bảo đảm quyền lợi người lao động. 

Phó chủ tịch giao các ngành chức năng kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp  theo thẩm quyền, có thể xem xét cho phá sản một số doanh nghiệp không còn khả năng duy trì sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. 

Báo Hải Phòng 17/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đôn đốc doanh nghiệp công nghiệp nợ thuế lớn nộp vào ngân sách
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác