Print Thứ Hai, 08/06/2020 08:06 Gốc

Theo điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định: Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Cụ thể:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đối tượng nào đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện?
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác