Print Thứ Bảy, 06/06/2020 18:03 Gốc

Căn cứ vào nội dung Khoản 2, Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Luật Bảo hiểm y tế 2014 sửa đổi bổ sung quy định đối tượng được Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng BHYT và đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT là những đối tượng được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong năm 2020, 02 đối tượng nêu trên vẫn tiếp tục được miễn phí khi mua thẻ bảo hiểm y tế.

Cụ thể, tại nhóm miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng gồm có:

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

3. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

4. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại nhóm miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng gồm 13 đối tượng sau:

1. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

3. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

4. Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

5. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

6. Trẻ em dưới 6 tuổi;

7. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

8. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

9. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

10. Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

11. Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều này;

12. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

13. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Ngoài các đối tượng được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế có 2 đối tượng đặc biệt được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT là người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên. Theo đó, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên tùy vào hoàn cảnh, tình hình thực tế, vùng miền tại các thời điểm khác nhau sẽ được xét mức hỗ trợ đóng BHYT khác nhau theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đối tượng được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác