Print Thứ Tư, 03/08/2022 17:15 Gốc

Trong hai ngày 2 và 3/8, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại, vận động, thuyết phục với các hộ dân, thuộc 2 xã Trung Hà và An Lư liên quan đến công tác GPMB để dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 359, đoạn từ chân cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên.

Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng chủ trì. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Chính Quyền cùng các phòng ban chuyên môn.

Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng đối thoại, trả lời kiến nghị của các hộ dân.

Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp đường 359 huyện Thủy Nguyên (đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà) với chiều dài 8km. Dự án với tổng diện tích thu hồi hơn 27ha của 4 tổ chức và 1.727 hộ dân. Đây là một trong những công trình trọng điểm năm 2022 của thành phố. Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản đảm bảo tiến độ song còn một số hộ dân chưa đồng tình bàn giao mặt bằng.

Cụ thể, xã Trung Hà còn 48 hộ, xã An Lư còn 98 hộ. Các hộ dân có các kiến nghị liên quan đến các nội dung gồm: diện tích đất thu hồi, cơ chế chính sách bố trí tái định cư, cơ chế hỗ trợ đối với thu hồi một phần công trình, kiến trúc trên đất; xác định, đo đạc lại diện tích đất thu hồi, hỗ trợ chuyển đổi nghề và hỗ trợ di chuyển chỗ ở…

Các hộ dân thuộc 2 xã An Lư và Trung Hà có đất bị thu hồi nêu kiến nghị.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Hoàng và đại diện các phòng, ban chuyên môn huyện Thủy Nguyên đã trực tiếp trả lời cụ thể từng kiến nghị của các hộ dân. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Hoàng khẳng định, quan điểm chi đạo của lãnh đạo UBND huyện về trình tự, thủ tục, việc bồi thường hỗ trợ thu hồi đất trong công tác GPMB các dự án nói chung và dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 359 nói riêng phải theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng cho các hộ dân.

Bên cạnh đó, để bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, huyện đã áp dụng, vận dụng tối đa cơ chế, chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và cơ chế chính sách trong bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất GPMB của UBND thành phố. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã rà soát, kiểm tra, xác minh lại lần cuối ngay sau hội nghị và thông tin lại đến các hộ dân.

Được biết, theo yêu cầu của thành phố, trong tháng 8 này, huyện Thuỷ Nguyên phải hoàn thành công tác GPMB toàn bộ dự án. Do đó, huyện đề nghị các hộ dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, khi đã được giải quyết hết quyền lợi theo quy định cần đồng thuận ủng hộ dự án, nhận tiền, bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ GPMB dự án theo đúng yêu cầu của thành phố.

Trường hợp các hộ dân đã dược giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật nhưng không bàn giao mặt bằng, huyện tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

ĐỖ HIẾU

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đối thoại giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 359 (huyện Thủy Nguyên)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác