Print Thứ Sáu, 05/11/2021 21:16 Gốc

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao; Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đây là lần đầu tiên ngành Tuyên giáo thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh “thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, thái độ học tập nghiêm túc của các đại biểu trong Hội nghị tập huấn. Đồng chí nhấn mạnh, trước tình hình và nhiệm vụ ngày càng cao nhằm đáp ứng sự phát triển mọi lĩnh vực của đất nước và thành phố, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải đổi mới tư duy, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả trong công việc.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu bế mạc Hội nghị.

Sau Hội nghị tập huấn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung làm tốt một số việc: Hệ thống tuyên giáo các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy kịp thời chỉ đạo việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng” gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của địa phương, đơn vị. Đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân thành phố về những nội dung cốt lõi của Chuyên đề, về kết quả của việc thực hiện làm theo lời dạy của Bác, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở những kiến thức cơ bản được trang bị về nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, hệ thống tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu giúp các cấp ủy rà soát, tiếp tục kiện toàn bố trí đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại; quan tâm đầu tư nguồn nhân lực và tài chính cho công tác thông tin đối ngoại; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và tư duy; làm tốt công tác đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch liên quan đến quan hệ hợp tác, ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người, vẻ đẹp của thành phố Hải Phòng với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển thành phố…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, qua nội dung kiến thức về lý luận chuyển đổi số được cung cấp tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp nhận thức rõ chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, làm thay đổi căn bản toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý của cấp ủy chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống làm việc của ngưòi dân; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là động lực trong phát triển thành phố; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU Thành ủy…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt tại Hội nghị.

Hội nghị đã được truyền đạt những nội dung cơ bản về yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại và một số kỹ năng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyển đổi số; những nội dung cốt lõi của chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng, một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải đổi mới tư duy, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả trong công việc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác