Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:30

Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhận thức xã hội về dạy nghề, học nghề ở nhiều địa phương đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút được sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện ở các địa phương chưa đồng đều, một số địa phương chưa có sự phối hợp, vào cuộc tích cực, đồng bộ của các đơn vị liên quan việc chọn trường, chọn nghề, tư vấn nghề nghiệp tương lai còn gặp khó khăn do thông tin không đầy đủ. Nhiều mô hình đào tạo có hiệu quả, chất lượng cao, nhiều gương điển hình tiên tiến trong giáo dục nghề nghiệp chưa được biết đến một cách rộng rãi trong xã hội…

Ảnh minh họa

Để làm tốt hơn nữa công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp theo công văn số 5366/LĐTBXH-TCGDNN ngày 19/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, truyền tải một cách đầy đủ, hiệu quả về vị trí, vai trò, chính sách của hệ thống giáo dục nghề nghiệp đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong xã hội; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn; giới thiệu ứng dụng Chọn nghề – Chọn trường trên thiết bị di động do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cung cấp đến các trường THCS, THPT để học sinh, phụ huynh biết và có thêm kênh thông tin tìm hiểu đầy đủ hơn về giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng cung cấp các nội dung cụ thể như: mô tả nghề, các nhiệm vụ chủ yếu của nghề, vị trí việc làm của nghề, các ngành/nghề liên quan, các mô đun môn học chính, yêu cầu đối với người học, ai phù hợp với nghề, chi phí đào tạo, danh sách các cơ sở đào tạo, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, thu nhập bình quân, triển vọng phát triển…(tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại Website: http://gdnn.gov.vn menu Tài nguyên/Văn phòng).

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức triển khai thực hiện.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố 13/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới và tăng cường truyền thông về giáo dục nghề nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác