Print Thứ Ba, 12/01/2021 10:41 Gốc

Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVI diễn ra vào trung tuần tháng 10.2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu đưa Hải Phòng bứt phá trong thời gian tới, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại. Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng – về những nội dung này.

Thưa ông, Hải Phòng sẽ tập trung vào những lĩnh vực gì để đạt mục tiêu phát triển bứt phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó sẽ cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030?

– Sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng thành công, ngày 25.12.2020, Thành ủy Hải Phòng đã có “Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố”. Theo đó, quán triệt tinh thần của Đại hội thành phố với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”. Từ đây, BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng Chương trình hành động với mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác quán triệt Nghị quyết nhằm tạo sự nhất quán cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân, dân thành phố.

Những nội dung chính được Chương trình hành động đề ra gồm: Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Huy động tối đa nguồn lực xã hội để tập trung đầu tư mạnh mẽ vào 3 trụ cột kinh tế: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại. Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp ngay từ những tháng đầu năm 2021 nhằm phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón các dòng đầu tư mới. Đẩy mạnh triển khai các bến cảng mới tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, các dự án phát triển du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà và đảo Vũ Yên. Thực hiện việc chuyển trung tâm hành chính thành phố sang Khu đô thị Bắc Sông Cấm, chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố, huyện An Dương thành quận…

Thành phố cũng chú trọng các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển văn hóa xã hội với mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm GD-ĐT và y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến. Ảnh: H.T.

Để thực hiện mục tiêu phát triển bứt phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác cán bộ, nhân sự được thành phố chú trọng chọn lựa, bố trí như thế nào, thưa ông?

– Trong Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố để thực hiện nghị quyết của Đại hội XVI đã nhận định: Muốn thực hiện được các mục tiêu của Nghị quyết đề ra, cần chú trọng nhân tố con người, trước hết là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về đạo đức với nòng cốt là các Đảng viên. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, có ý thức thượng tôn pháp luật. Thành phố tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Thành phố sẽ rà soát tổng thể thực trạng đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng, thực hiện các Đề án: Cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; Luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng, được đào tạo chính quy về xã, phường, thị trấn, quận, huyện; Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển dụng cán bộ công chức vào hệ thống các cơ quan Đảng, tổ chức, chính quyền các cấp; Bố trí, sắp xếp bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương.

Thành phố cũng sẽ có cơ chế động viên, khuyến khích cán bộ giỏi, có nhiều thành tích, cống hiến, bãi miễn những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân.

Công tác đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ TP. Hải Phòng sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

– Đảng bộ TP. Hải Phòng xác định sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng với mục tiêu bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy đảng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, hướng trọng tâm về cơ sở.

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được Thành ủy xác định là đổi mới và nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hằng năm; tập trung xây dựng và ban hành nghị quyết triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu trọng yếu, tạo sự phát triển bứt phá. Thật sự coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở các cấp; Ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp phù hợp với thực tiễn, bảo đảm khoa học, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và nguồn lực; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện; Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng sâu sát cơ sở, sát dân, vì dân; kiên quyết chống mọi biểu hiện quan liêu, xa rời thực tiễn, không tôn trọng và vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

– Xin cảm ơn ông!

HOÀNG HOAN (THỰC HIỆN)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Hải Phòng phát triển bứt phá
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác