Print Thứ Năm, 15/10/2020 10:51 Gốc

Sáng 15-10, trong ngày làm việc thứ ba Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, đồng chí LÊ TRUNG KIÊN, Bí thư Quận ủy Lê Chân tham luận về nội dung “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong khai thác các nguồn lực”.

Trong tham luận, đồng chí Lê Trung Kiên cho biết: Lê Chân là một trong những quận trung tâm của thành phố với diện tích tự nhiên khoảng 11,9km², được chia thành 2 vùng: Vùng đô thị cũ phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh có hạ tầng đô thị xuống cấp, mật độ dân cư đông; vùng đô thị phía Nam đường Nguyễn Văn Linh tiếp giáp với sông Lạch Tray, có nhiều tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, trong nhiều năm trước, Lê Chân không có được sự tăng trưởng cao, không phát triển được đô thị mới và chỉnh trang đô thị cũ, mặc dù Thành ủy đã có những chính sách rất cụ thể cho quận, cùng với các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố. Việc khai thác các nguồn lực để phát triển còn có rất nhiều khó khăn khi kết quả thu ngân sách còn thấp, một số dự án trên địa bàn không được thực hiện như đường Hồ Sen-Cầu Rào 2, dẫn tới quỹ đất hai bên đường không được khai thác. Việc không huy động được nguồn lực có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là từ nguyên nhân chủ quan, xuất phát từ việc không phát huy được vai trò lãnh đạo của các cấp trong chỉ đạo, điều hành; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp còn nhiều hạn chế, mang tính chung chung, hình thức, chưa thực sự sâu sát, quyết liệt nên sự phát triển của quận còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân trình bày tham luận tại Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ 15, Đảng bộ quận lần thứ 23, đặc biệt dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, quận nhận thức rõ đổi mới phương thức lãnh đạo là vấn đề căn cốt, quan trọng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với quá trình khai thác các nguồn lực để đầu tư, pháp triển, xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Việc đổi mới phải thực hiện nhanh, mạnh mẽ đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế của thành phố cũng như yêu cầu của Thành ủy. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng có tính bản lề cho phát triển của quận, để trở thành đô thị văn minh hiện đại. Quận ủy đã xác định phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó xác định 3 khâu đổi mới, đó là:

Thứ nhất, tập trung xây dựng, phát huy nguồn lực cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu đơn vị, địa phương. Bằng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, đồng thời gắn trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm người đứng đầu, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn, khắc phục được sự đùn đẩy trách nhiệm. Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn và trước hạn của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn so với trước.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, ý thức cảnh giác, tự phòng của cán bộ, công chức về những suy thoái trong nội bộ, củng cố và tăng cường lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền một cách trực diện. Qua đó tăng cường niềm tin và tính thuyết phục góp phần giữ vững ổn định, đoàn kết trong nội bộ trước các luồng thông tin không chính thống.

Thứ hai, đổi mới phong cách, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm của cán bộ. Việc xác định khâu đột phá này đã góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các tệ quan liêu, phiền hà của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, giúp xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ thể hiện sự tích cực, năng động, sáng tạo, chủ động hơn trong công việc, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển quận.

Thường trực Quận ủy thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân, thể hiện rõ trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong tham gia ý kiến về phát triển kinh tế-xã hội; kịp thời giải quyết các bức xúc, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng bộ, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Thứ ba, đổi mới việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình. Đối với các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Quận ủy tổ chức nghiên cứu kỹ, khẩn trương quán triệt và triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận. Khi triển khai Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quận ủy Lê Chân khẩn trương xây dựng và kịp thời ban hành Chương trình hành động số 52 để cụ thể, chi tiết hóa các nhiệm vụ của quận. Đồng thời, việc quán triệt tới các chi, đảng bộ, các tầng lớp nhân dân được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng, mang lại hiệu quả cao.

Trong nghiên cứu, xây dựng và ban hành nghị quyết của cấp ủy cấp mình, Quận ủy Lê Chân xác định phải lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề có tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra như Nghị quyết về đảm bảo trật tự đường hè, về phát triển giáo dục.

Bằng việc thực hiện 3 đột phá nêu trên, quận Lê Chân đã và đang có những chuyển biến rõ nét, tích cực trong việc thu hút nguồn lực đầu tư để xây dựng phát triển.

Quy mô kinh tế quận tăng nhanh và được mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tương đối rõ nét từ công nghiệp-xây dựng sang thương mại-dịch vụ, phù hợp xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của quận trong giai đoạn 2016-2020 đạt 40.843 tỷ đồng, trong đó đầu tư ngoài ngân sách chiếm 89%, bằng 36.384 tỷ đồng. Toàn quận thu hút 30 dự án triển khai, thu hồi khoảng 200ha đất của gần 1.500 hộ dân, trong đó có 06 dự án phát triển nhà và đô thị mới với diện tích 91,95ha tại phía nam đường Nguyễn Văn Linh.

Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, được sự ủng hộ cao của nhân dân. Dự án đường Hồ Sen-Cầu Rào 2, do vướng mắc về vốn và giải phóng mặt bằng trong 26 năm, đã được hoàn thành. Với cách làm đó, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai hiệu quả, đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị quận trong giai đoạn 2016-2020 với sự xuất hiện của trung tâm thương mại quốc tế Aeon Mall, khách sạn 5 sao Nikko, các khu đô thị văn minh hiện đại như Vinhomes Marina, Agape, Làng Việt kiều quốc tế, chung cư hiện đại Minato,…

Công tác chỉnh trang đô thị có kết quả bước đầu với việc thực hiện tốt chủ trương của thành phố về cấp xi măng, cây xanh, bóng đèn chiếu sáng để cải tạo, nâng cấp đường ngõ, được nhân dân đồng tình ủng hộ chung tay đóng góp thêm gần 10 tỷ đồng thực hiện cải tạo, nâng cấp trên 800 ngõ với chiều dài gần 60km, trong đó có 3,8km đường dân sinh ven đường sắt. Đã giải quyết dứt điểm tình trạng họp chợ, lấn chiếm vỉa hè khu vực đường Lán Bè, chân cầu An Dương và một số khu vực khác.

Chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo. 100% số hộ gia đình người có công có khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết hằng năm với mức quà tặng năm sau cao hơn năm trước cho các đối tượng. Công tác giảm nghèo, hỗ trợ người yếu thế được quan tâm chỉ đạo quyết liệt bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực; tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua từng năm, hết năm 2019 quận không còn hộ nghèo.

Đồng chí Lê Trung Kiên khẳng định: Kết quả đạt được của quận Lê Chân có phần quan trọng xuất phát từ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong khai thác các nguồn lực đầu tư phát triển, từ đó tạo nên sự đồng thuận của ý Đảng, lòng Dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Quận Lê Chân hôm nay đang tràn đầy sức sống, các khu đô thị mới hiện đại đang dần mọc lên, khu vực đô thị cũ được chỉnh trang, cải tạo mỗi ngày thêm khang trang sạch đẹp, chất lượng sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Quận đang mang dáng vóc của một đô thị hướng đến văn minh, hiện đại với tốc độ phát triển mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, Quận ủy Lê Chân tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc khai thác các nguồn lực đầu tư phát triển, phấn đấu xây dựng quận trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, góp phần cùng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

HỒNG THANH (GHI) – ẢNH: DUY THÍNH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong khai thác các nguồn lực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác