Print Thứ Tư, 09/11/2022 21:45 Gốc

Chiều 9/11, Thành ủy Hải Phòng phối hợp Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có gần 200 đại biểu đến từ 31 Tỉnh, Thành ủy khu vực phía Bắc; đại biểu là lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương. Dự về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Thời gian qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả cao nhằm xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Trong lĩnh vực hoạt động báo chí, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định của pháp luật; đồng thời chú trọng chỉ đạo, định hướng, cung cấp và tổ chức thông tin, nhất là thông tin trên báo chí, mạng xã hội, trong tuyên truyền miệng và hoạt động của hơn 2.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiều năm qua, thành phố duy trì hợp tác thông tin, tuyên truyền với các cơ quan báo chí Trung ương. Với sự hỗ trợ thông tin của các cơ quan báo chí góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người và hình ảnh thành phố Hải Phòng với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo môi trường thân thiện, cởi mở, chân thành giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị với báo chí, khắc phục cơ bản tình trạng ngại tiếp xúc, thiếu cơ hội cung cấp thông tin đối với báo chí. Những phát hiện, phản ánh của báo chí nhìn chung có tác dụng tích cực, giúp lãnh đạo các địa phương, đơn vị kịp thời nắm bắt, xử lý, giải quyết nhiều vụ việc, khắc phục những hạn chế, yếu kém xảy ra tại địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Qua đó tiếp tục tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trước nhu cầu đọc, xem ngày càng hiện đại, tiện ích với nhiều phương tiện đa dạng song các ấn phẩm từ báo in, tạp chí của Đảng vẫn luôn là nguồn thông tin chính thống, tin cậy của bạn đọc. Báo và tạp chí của Đảng không thể thiếu trong công tác định hướng tư luận xã hội và ổn định chính trị, xây dựng niềm tin trong nhân dân, là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đông đảo nhân dân. Quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy tập trung chỉ đạo, định hướng để báo và tạp chí của Đảng thực sự là nguồn tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao dân trí, hiểu biết pháp luật, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận tập trung vào các nội dung như: Các báo, tạp chí của Đảng tích cực đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường tính định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, khẳng định vai trò nòng cốt trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng tình với báo cáo chung và các tham luận đã phát biểu; ghi nhận những đóng góp thiết thực mang tính giải pháp, mô hình tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả khi thực hiện nhiệm vụ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong thực tiễn.

Nếu các báo chí thông thường chủ yếu hướng vào cung cấp thông tin cho người đọc thì báo, tạp chí Đảng phải đảm đương sứ mệnh ngọn cờ tư tưởng, lý luận, thực hiện tuyên truyền có hệ thống, bài bản nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói cách khác, cái làm nên bản lĩnh, vai trò, tầm vóc, vị thế, tính độc đáo của báo, tạp chí Đảng không chỉ ở cung cấp thông tin, mà cơ bản hơn, là công cụ làm công tác tư tưởng, làm công tác lý luận và định hướng thực tiễn, trở thành “tài liệu nguồn” chuẩn mực cho nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, hướng dẫn lý luận để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong các thời kỳ cách mạng trước đây, càng quan trọng hơn trong điều kiện báo chí đa dạng, thông tin nhiều chiều hiện nay. Vì vậy, trong giai đoạn phát triển mới, ngày 26/12/1996, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, nêu rõ vai trò, vị trí của báo, tạp chí Đảng, quy định về mua, đọc và làm theo báo, tạp chí Đảng; Ban Bí thư tiếp tục khẳng định trong Kết luận số 29-CT/TW, ngày 25/6/2012 và Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để báo, tạp chí của Đảng phát triển đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần xác định đúng, trúng và có những giải pháp hiệu quả, khoa học, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cốt lõi về nội dung, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền… Trước hết, phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vị thế, sứ mệnh của báo, tạp chí của Đảng; ý nghĩa quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Tiếp đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí Đảng; cần mở rộng và nâng cao hiệu quả phát hành trong bối cảnh hiện nay; cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 29-CT/TW và Thông báo kết luận số 173-CT/TW.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trong những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của Nhân dân; phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luận giải thuyết phục các vấn đề mà cuộc sống đặt ra; là nguồn kiểm chứng thông tin tin cậy đối với bạn đọc. Báo, tạp chí của Đảng thực sự “là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng”.

Hội nghị này để một lần nữa khẳng định trách nhiệm các báo, tạp chí của Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác