Print Thứ Sáu, 14/07/2023 18:30 Gốc

Sáng 14/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND Hoàng Minh Cường dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra các Sở, ngành, quận huyện thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Hoàng Minh Cường dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương đã bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ tình hình thực tế và khả năng thực hiện nhiệm vụ để xây dựng và triển khai các Đoàn thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất. Định hướng nội dung thanh tra bảo đảm phù hợp với bối cảnh tình hình, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở các cấp, các ngành, có nhiều đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thanh tra…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Tuy nhiên, hoạt động của ngành thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn công tác để nghiên cứu, có những giải pháp hữu hiệu, nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực; tiếp tục bám sát định hướng Chương trình thanh tra năm 2023; yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố và xây dựng bộ máy thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm…

Tại Hải Phòng, trong 7 tháng đầu năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Chủ tịch UBND các quận, huyện và Giám đốc các Sở, ngành quan tâm triển khai thực hiện theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Thanh tra thành phố và các đơn vị Thanh tra quận, huyện, sở, ngành tiếp tục triển khai, thực hiện gần 2.600 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm gần 84.800 triệu đồng. Công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các địa phương, đơn vị quan tâm, chỉ đạo ngay từ cơ sở hạn chế tình trạng phát sinh thành điểm nóng góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo điều hành, xây dựng lực lượng Thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương và trách nhiệm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác