Print Thứ Năm, 28/05/2020 16:48 Gốc

Một trong những đổi mới, sáng tạo nổi bật của Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao là công tác cán bộ. Đây cũng được coi là gốc, là yếu tố cốt lõi tạo nên sự đoàn kết, thống nhất; mang lại những thành công vượt trội của Hải Phòng trong nhiệm kỳ này, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Nhiệm kỳ thứ 15, Đảng bộ thành phố thực hiện được mục tiêu “chọn đúng người để làm tốt công việc”, hay nói cách khác đã thực sự đột phá trong công tác cán bộ để làm nên sự phát triển vượt bậc của Hải Phòng.

Với đội ngũ cán bộ mạnh, tâm huyết, Hải Phòng phát triển vượt bậc trong nhiệm kỳ này.
Trong ảnh: Cầu Hoàng Văn thụ – công trình giao thông hiện đại được thực hiện bằng nguồn lực của thành phố.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, một trong những công việc đầu tiên được Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy quan tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. “Chọn đúng người để làm tốt công việc” là chân lý, là khoa học, nhưng để thực hiện được là cả một quá trình thay đổi tư duy, nhận thức, cách làm; phải vượt qua rất nhiều lực cản… Đảng bộ Hải Phòng kiên trì đi theo hướng này và đã thành công.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhiều lần khẳng định: “Nếu thực hiện công tác cán bộ một cách công tâm, khách quan, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung, không gắn lợi ích cá nhân thì chúng ta lựa chọn được đúng người, đúng việc và quy trình được khẳng định là đúng. Ngược lại, nếu vì mục đích cá nhân, lợi ích cục bộ thì mọi quy trình dù khoa học và chặt chẽ tới đâu thì cũng bị biến thành không hợp lý”. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh: “Trong công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ, việc chú trọng đặc biệt đến phẩm chất cán bộ là cực kỳ quan trọng, là yếu tố quyết định. Những cán bộ có phẩm chất đạo đức, có tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, thực tiễn đã chứng minh đều trở thành những cán bộ có năng lực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, phẩm chất đạo đức và nhiệt huyết vẫn là yếu tố quyết định trong quá trình lựa chọn cán bộ”.

Trong suốt 5 năm qua, Hải Phòng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo quan điểm đó và trên thực tế đã đáp ứng được sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đáp ứng được yêu cầu phát triển thành phố. Đặc biệt, đã thực hiện nghiêm quy trình 5 bước trong công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, kiểm soát hiệu quả quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đều bảo đảm chủ động theo kế hoạch, vừa đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Điểm mới đáng chú ý, cũng là nét riêng của Hải Phòng là có nhiều trường hợp thành phố phải “đi tìm” và chỉ khi tìm được người phù hợp, đủ sức gánh vác trọng trách công việc mới bổ nhiệm.

Với tinh thần đó, trong nhiệm kỳ, thành phố kiện toàn, bổ sung kịp thời các chức danh từ lãnh đạo chủ chốt thành phố đến các ngành, các địa phương, đơn vị, bảo đảm sự chặt chẽ, đổi mới, được tiến hành khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; không có kiến nghị, không có tiêu cực, không có biểu hiện chạy chức chạy quyền. Cụ thể, thành phố đã kiện toàn, bổ sung bổ nhiệm 310 cán bộ, bao gồm 16 đồng chí Ủy viên Thành ủy; 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 8 đồng chí lãnh đạo HĐND và UBND thành phố; hàng trăm cấp trưởng, cấp phó các ngành, đơn vị; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện… Khi thực hiện các quy trình về bổ nhiệm cán bộ ở cơ sở, đều đạt tỷ lệ tín nhiệm hơn 90-100%. Đặc biệt, tất cả các trường hợp xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy đều đạt tỷ lệ 100%.  Qua đánh giá cán bộ hằng năm, 100% số cán bộ được kiện toàn đều phát huy được năng lực, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15,7% được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo tiêu chí mới), 98% được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm ở mức cao. Đây là những minh chứng thuyết phục nhất cho thấy Hải Phòng đã thực sự đổi mới và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Không chỉ có vậy, Hải Phòng còn đi đầu cả nước trong thực hiện  các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) bảo đảm nghiêm túc, sát thực tiễn, rõ các nhiệm vụ làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình. Thành phố đã thực hiện thành công các mô hình: Đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 3 huyện và 12 phường, xã, thị trấn; 3 đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp ở cấp thành phố và cấp huyện; 11 đồng chí bí thư quận ủy, huyện ủy, 8 đồng chí chủ tịch UBND quận, huyện và 62 đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương. Các đồng chí được giao nhiệm vụ đều phát huy tốt năng lực, sở trường, tạo ra sự chuyển biến rõ nét tại địa phương, đơn vị công tác, được tín nhiệm cao, được cán bộ, đảng viên, nhân dân yêu mến, tin tưởng.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  được quan tâm, tiến hành dân chủ, bài bản, khoa học và có nhiều đổi mới, chất lượng nguồn cán bộ trong quy hoạch được nâng lên. Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 1.057 lượt cán bộ, 100% có trình độ đại học trở lên, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 24,12%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 17,4%. Quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 1.434 lượt cán bộ, 100% có trình độ đại học trở lên, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 24,75%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 24,4%. Đồng thời  xây dựng Quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 105 đồng chí với chất lượng, tiêu chuẩn bảo đảm; cơ cấu hợp lý, đủ 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ. Trên cơ sở đó, xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đã giới thiệu 1 đồng chí vào Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. Thành phố đã  cử 4 cán bộ đi học nghiên cứu sinh; cử 12 cán bộ đào tạo thạc sĩ; 760 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 4.379 cán bộ được đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 100% đội ngũ bí thư cấp ủy huyện được dự lớp bồi dưỡng theo quy định…. Đội ngũ cán bộ diện Thành ủy quản lý có 403 đồng chí, 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được nâng lên.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Sự đổi mới rõ rệt trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp cán bộ, “vì việc chọn người” là nhân tố quan trọng để nhiệm kỳ thứ 15, Đảng bộ thành phố có nhiều đổi mới rõ nét, toàn diện về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên hiệu quả nổi bật trong tất cả các lĩnh vực công tác. Bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội của Thành ủy, các cấp ủy Đảng được nâng lên. Năng lực hoạch định chủ trương, định hướng xây dựng và phát triển thành phố có bước phát triển đột phá về chất mang tầm chiến lược. Dấu ấn rõ nhất là Thành ủy chủ động đề xuất và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45 ngày 24-1-2019 về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là kim chỉ nam, là sự hoạch định lâu dài với tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng với mục tiêu trở thành một trong những thành phố tiêu biểu, hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, tinh thần đổi mới được thể hiện rất rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố và HĐND, UBND thành phố, lan tỏa tới tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn những vấn đề trọng tâm, thiết yếu nhất, có tác động mạnh mẽ nhất tới sự phát triển đột phá của thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả cao. Không chỉ họp thường kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều cuộc họp đột xuất để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, công việc mới phát sinh, đồng thời tăng cường làm việc trực tiếp với cơ sở; hạn chế những cuộc làm việc theo hình thức hội nghị, không rõ trọng tâm, nội dung dàn trải và không đi tới kết luận cụ thể, rõ ràng để các cấp, các ngành thực hiện. Việc bàn, ra nghị quyết cũng được đổi mới  và nâng cao chất lượng. Theo đó, chỉ bàn và ra nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm; nội dung nghị quyết ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng. Đáng chú ý nhất là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn thực hiện đúng quy chế, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao đối với các vấn đề được đưa ra bàn thảo và quyết định kịp thời. Đặc biệt, sự đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được chú trọng hơn và đạt hiệu quả rõ nét.

Thật đáng mừng khi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều có những đánh giá, nhận xét và sự ghi nhận rất lớn về vai trò lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Đã có nhiều  bức thư, ý kiến tâm huyết bày tỏ sự cảm phục, tin yêu, kỳ vọng đối với đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp. Có thể thấy, một bộ máy với những người đứng đầu mang tư duy đổi mới và hành động quyết liệt là  một điểm sáng của Hải Phòng trong nhiệm kỳ này. Sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ là yếu tố then chốt, quyết định để thành công.

Vượt chỉ tiêu, vượt kế hoạch tiến độ, thời gian

Có đội ngũ cán bộ mạnh, tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng vì sự phát triển của thành phố, nhiệm kỳ này, Hải Phòng làm nên nhiều việc lớn, đưa thành phố phát triển vượt bậc, trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước. Các công việc đều “chạy băng băng”; vượt chỉ tiêu, vượt kế hoạch tiến độ, thời gian, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, được coi là “bản sắc” của cả nhiệm kỳ.

Thật vui mừng, phấn khởi và tự hào khi mới qua hơn 4 năm, Hải Phòng đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra cho tới năm 2020. Nhiều chỉ tiêu về trước từ 2-3 năm. Tiềm lực kinh tế của thành phố tăng gấp nhiều lần so với trước. Thu ngân sách nội địa tăng vọt. Nguồn lực dành cho đầu tư phát triển được tăng cường, lớn nhất từ trước tới nay. Tổng chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 đạt 45.150 tỷ đồng, gấp 4,18 lần so với giai đoạn 2011-2015 (10.808 tỷ đồng), trong đó năm 2020 đạt 12.427 tỷ đồng, gấp 4,9 lần năm 2015 (2.534 tỷ đồng). Đặc biệt,  Hải Phòng tạo ra bước phát triển vượt bậc trong thu hút các nguồn lực đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020  đạt 578,5 nghìn tỷ đồng (mục tiêu đề ra là 440 nghìn tỷ đồng). Tỷ trọng đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng mạnh, đến nay chiếm khoảng 90% tổng vốn đầu tư xã hội với sự hiện diện của hầu hết tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Hải Phòng trở thành địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư. Cũng là một thành tích nổi bật khi công tác giải phóng mặt bằng có nhiều cách làm mới, quyết liệt, tạo được lòng tin, sự ủng hộ của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phát huy cao hiệu quả các dự án. Trong 4 năm, thành phố giải phóng mặt bằng 5.879,9 ha đất của 556 tổ chức và 53.009 hộ gia đình, cá nhân để phục vụ 370 dự án phát triển kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị, trong đó có 10.127 hộ phải bố trí tái định cư nhưng đều có sự đồng thuận, thống nhất cao. Bởi thế, nhiệm kỳ qua, có nhiều dự án, công trình lớn Hải Phòng chỉ thực hiện trong thời gian 8 tháng tới 1 năm là hoàn thành. Tiêu biểu nhất là Nhà máy sản xuất ô tô VinFast thu hồi tới hơn 300 ha đất, nhưng cả giải phóng mặt bằng, cả xây dựng chỉ vẻn vẹn trong thời gian 21 tháng, một kỷ lục chưa từng có tại Hải Phòng cũng như của Việt Nam và cả thế giới.  Cũng là một kỷ lục nữa khi tới hết năm 2019, Hải Phòng có 139/139 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và hiện đang bắt tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển của thành phố. Điều đó có được chính là nhờ nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; tin vào đội ngũ cán bộ được lựa chọn và được bồi dưỡng, đào tạo công phu, ngày càng trưởng thành, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

Những thành tựu thành phố Hải Phòng có được trong những năm gần đây là nhờ sự kế thừa truyền thống, nền tảng phát triển của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và kết quả thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố qua các nhiệm kỳ. Nhưng những thành tựu thật sự nổi bật, thật sự đột phá, có thể coi là vượt bậc của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 trước hết chính là nhờ sự đổi mới mạnh mẽ về công tác cán bộ. Thành công của công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 15 tiếp tục là cơ sở để Thành ủy đặt ra những yêu cầu mới về công tác cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Vì thế, Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 16 phải khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, công tâm; bảo đảm sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa ổn định và đổi mới phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển… Đặc biệt, đề cao chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm cơ cấu, độ tuổi, giới tính nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào BCH Đảng bộ thành phố, nhưng không bỏ sót những đồng chí có đức, có tài, luôn tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của thành phố.

Với cách làm đó, chắc chắn Hải Phòng sẽ tiếp tục có nhiều đột phá, thành công trong công tác cán bộ của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; thực hiện hiệu quả cao lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Cán bộ là  gốc của mọi công việc”; hoàn thành sứ mệnh phát triển Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16./.


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Yêu cầu phát triển Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ mạnh, vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc; phải thật sự tâm huyết, trách nhiệm; dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; quyết liệt trong hành động… Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 phải là tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao về ý chí và hành động; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; thật sự tiêu biểu về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thành phố trong giai đoạn phát triển mới.


Hồng Thanh – Ảnh: Duy Thính

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới, đột phá trong công tác cán bộ nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15: Tạo nên sự phát triển vượt bậc của Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác