Print Thứ Sáu, 27/12/2019 08:24 Gốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 25/12, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ hai (Khóa IX).

Cùng dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành…

Tại Hội nghị, các thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tập trung thảo luận về dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Khóa IX; Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Khóa IX; Quy chế hoạt động, Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX; tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 và 8 báo cáo chuyên đề.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thống nhất cho rằng, trong năm 2019, MTTQ Việt Nam đã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, bám sát thực tế, chủ động, tích cực, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân; góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình và đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận trong năm 2019. Công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả khá toàn diện; Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã được chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới và thành công tốt đẹp…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ với rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước. Điều đó đòi hỏi có sự đoàn kết, trí tuệ, đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, mới có thể bảo đảm hoàn thành tốt các chiến lược, kế hoạch và đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra.

Tán thành với các nhiệm vụ năm 2020 của MTTQ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong mỗi người dân, để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, hướng tới mục tiêu đưa nước ta phát triển ngày càng bền vững, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vận động toàn xã hội chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà Đại đoàn kết; thực hiện tốt hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công…

Tăng cường vai trò tập hợp, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền; là kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để những chủ trương, đường lối được đưa ra tại Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sát thực tiễn, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Cho biết, năm 2020 cũng là năm cần chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy những kết quả đạt được trong những kỳ bầu cử trước đây để phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các hoạt động này.

Với tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

PV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác