Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:40

Từ năm 1990, Lễ hội chọi Trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục và tổ chức hàng năm, là một hoạt động có sức lôi cuốn mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố Hải Phòng. Từ sau khi Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, công tác tổ chức, quản lý lễ hội đã và đang đi vào nề nếp và thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Về cơ bản, phần lễ đã tái hiện lại các nghi thức truyền thống, phần hội hàng năm đều có cải tiến và đổi mới, góp phần quảng bá du lịch.

Để Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn đảm bảo an toàn, phát huy được giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp vốn có, cần xây dựng Đề án chấn chỉnh đối với công tác quản lý Lễ hội chọi Trâu một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn, để có cơ sở tổ chức thực hiện trong những năm tới; trong đó, phải xác định được quy mô, quy trình, trách nhiệm của các bên tham gia Lễ hội; nâng cao vai trò cộng đồng trong quản lý, tổ chức, thực hành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bảo vệ và phát huy giá trị di sản gắn với việc phát triển du lịch.


Trận chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2017

Trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND quận Đồ Sơn và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn để khắc phục những tồn tại, hạn chế của Lễ hội.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Đề án, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến thống nhất nội dung của Đề án về việc tổ chức duy nhất một vòng chọi chính hội, số lượng là 16 trâu trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tổ chức, triển khai thực hiện các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham gia lễ hội; bổ sung các phương tiện khống chế, kiểm soát khi trâu chọi có hiện tượng bất thường; tổ chức thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm chất kích thích, chất tăng lực trước khi đưa trâu vào chọi. Bổ sung phương án phân luồng giao thông; kiểm soát lượng khán giả tham gia lễ hội; bố trí lực lượng sắp xếp khán giả phù hợp với không gian của địa điểm làm sới chọi trâu, tránh gây quá tải cho cơ sở hạ tầng, dẫn đến mất kiểm soát đám đông. Có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng cá cược xảy ra trong lễ hội chọi trâu. Có kế hoạch triển khai việc quản lý giá thịt trâu, bố trí khu vực giết trâu riêng, kiểm soát số lượng trâu được thịt để đảm bảo không có hiện tượng trà trộn trâu không phải trâu chọi mà vẫn thịt bán trong lễ hội.

Tại văn bản này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hải Phòng thực hiện nghiêm túc quy định không bán vé thu tiền vào lễ hội, đồng thời có biện pháp, cách thức huy động nguồn xã hội hóa để phục vụ cho công tác tổ chức lễ hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử của lễ hội chọi trâu để người tham gia lễ hội nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy giá trị nhân văn, hướng thiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thực hiện ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố vừa có văn bản giao UBND quận Đồ Sơn chủ trì cùng Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức Lễ hội chọi Trâu, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định; phối hợp, hướng dẫn UBND quận Đồ Sơn trong quá trình thực hiện, nhằm đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn phù hợp với tình hình mới và chịu trách nhiệm về việc quản lý, tổ chức Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn theo thẩm quyền được phân công.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố 21/6/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác