Print Thứ Sáu, 26/04/2019 09:56

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp, mới đây, Chi cục Kiểm tra sau thông quan – Cục Hải quan Hải Phòng đã tham mưu ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Hải quan triển khai công tác kiểm tra sau thông quan năm 2019 và hướng dẫn thực hiện quy trình kiểm tra sau thông quan theo Quyết định của Tổng cục Hải quan.

Cơ quan Hải quan kiểm tra hàng hóa sau thông quan

Theo đó, để đảm bảo hiệu quả hoạt động kiểm tra sau thông quan có trọng tâm, trọng điểm, Cục Hải quan Hải Phòng giao chỉ tiêu thu ngân sách từ kiểm tra sau thông quan cho các chi cục đồng thời tiến hành xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm tra sau thông quan của các Chi cục hải quan dựa trên kết quả kiểm soát rủi ro toàn diện các lĩnh vực (trị giá, mã số, C/O, chính sách, ưu đãi đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, lĩnh vực khác), kết quả rà soát thông tin và kết quả giải quyết khiếu nại.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hải Phòng đã chấn chỉnh một số hoạt động kiểm tra sau thông quan của các chi cục và yêu cầu các chi cục chủ động tăng cường thu thập phân tích thông tin, rà soát các rủi ro, đặc biệt tập trung vào các lô hàng luồng xanh, các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có quá trình hoạt động không liên tục; lô hàng nhập khẩu mặt hàng mới, mặt hàng khác với mặt hàng truyền thống; hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia không thường xuyên nhập khẩu về Việt Nam… kịp thời cảnh báo tới toàn bộ công chức trong thông quan các dấu hiệu rủi ro, vi phạm mới của doanh nghiệp.

THỦY NGUYÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới công tác kiểm tra sau thông quan
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác