Print Thứ Hai, 06/01/2020 16:51 Gốc

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT). Thông tư này bãi bỏ QCVN 33:2011/BTTTT, đồng thời bổ sung điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông tại địa phương.

Cụ thể, tại trong phần “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân“, QCVN 33:2019/BTTTT đã bổ sung quy định bắt buộc: “Các doanh nghiệp viễn thông khi lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông phải gửi kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để quản lý, theo dõi“.

Các doanh nghiệp viễn thông khi lắp đặt cáp viễn thông phải gửi kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để quản lý, theo dõi.

Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020.

Tải về toàn văn QCVN 33:2019/BTTTT.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Doanh nghiệp viễn thông khi lắp đặt cáp viễn thông phải gửi kế hoạch cho Sở TT&TT để quản lý, theo dõi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác