Print Chủ Nhật, 10/03/2019 10:27

Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của thành phố, ngay từ các tháng đầu năm, các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đẩy mạnh hoạt động cho vay, gia tăng thêm lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế. Tổng dư nợ cho vay đến thời điểm 28-2 ước đạt 115.355 tỷ đồng, tăng 15,99% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,51% so với năm 2018.

Đối với cho vay một số lĩnh vực ưu tiên, kết quả tính đến hết tháng 2 đạt được như sau: cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 15.152 tỷ đồng, bằng 114,07% so với cùng kỳ năm 2018. Cho vay phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 38.232 tỷ đồng, bằng 104,87%. Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu 2.810 tỷ đồng, bằng 111,86%. Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 898 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ dư nợ ước đạt 26,3 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Doanh nghiệp nhỏ và vừa dư nợ vay đạt 38.232 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác