Print Thứ Tư, 29/03/2023 07:10 Gốc

Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng là doanh nghiệp mai táng duy nhất trên sàn chứng khoán sắp trả cổ tức kỷ lục, gấp 6,5 lần thị giá.

Mới đây, Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng (mã CPH) đã có thông báo chốt quyền chi trả cổ tức cho năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 19,6%. Tương ứng với việc mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được số tiền cổ tức 1.960 đồng. Thời gian chốt quyền chi trả cổ tức là 10/04/2022.

Về giá của cổ phiếu CPH thì trên thị trường, cổ phiếu này đã lâu chưa phát sinh giao dịch và chỉ dừng ở mức giá ghi nhận là 300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, có thể thấy cổ tức mà phía công ty chi trả đã cao hơn tới 6,5 lần so với thị giá.

Hiện tại, đang có 4,4 triệu cổ phiếu CPH được lưu hành trên thị trường. Với lượng cổ phiếu này, Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng dự kiến phải chi ra khoảng 8,6 tỷ đồng cho các cổ đông. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến vào ngày 21/04/2023.

Trên thị trường chứng khoán thì Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ mai táng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Về kết quả kinh doanh thì trong 4 năm trở lại đây, đơn vị này ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng đều đặn từ 107,4 tỷ đồng trong năm 2019 lên 152,3 tỷ đồng trong năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng từ 9,1 tỷ đồng lên 10,8 tỷ đồng.

Bước sang đến năm 2023, CPH lên kế hoạch kinh doanh có phần tương đối thận trọng với doanh thu thuần dự kiến đạt 110 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 18% so với cùng kỳ. Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16,1% (01 cổ phiếu nhận 1.610 đồng).

Vĩnh Quân

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Doanh nghiệp mai táng duy nhất trên sàn chứng khoán sắp trả cổ tức kỷ lục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác