Print Thứ Tư, 14/08/2019 09:53

Những lưu ý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tuyệt đối không được thanh toán bằng tiền mặt cho những giao dịch sau đây:

Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi thực hiện các giao dịch này
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi thực hiện các giao dịch này
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác