Print Thứ Bảy, 06/02/2021 11:42 Gốc

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Đăng vừa quyết định hỗ trợ thành phố Hải Phòng 2 hệ thống xét nghiệm tự động để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố đồng ý tiếp nhận 2 hệ thống máy xét nghiệm trên để trang bị cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận hệ thống máy xét nghiệm của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc hỗ trợ, Bệnh viện Kiến An tiếp nhận hệ thống máy của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Đăng hỗ trợ.

UBND thành phố giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An bố trí địa điểm để tiếp nhận và tổ chức xét nghiệm theo chỉ đạo của thành phố. Đồng thời, giao Sở Tài chính hướng dẫn Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An làm thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với 2 hệ thống máy xét nghiệm nêu trên theo quy định.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Doanh nghiệp hỗ trợ thành phố 2 hệ thống xét nghiệm tự động phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác