Print Chủ Nhật, 17/03/2019 10:15

Ngày 16-3, Đoàn thanh niên Khối Cảnh sát nhân dân – CAHP tổ chức báo công, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Bạch Đằng giang, huyện Thủy Nguyên.

CBĐV tổ chức báo công tại Khu di tích Bạch Đằng giang

Tuổi trẻ Khối CSND CAHP luôn ra sức đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện và học tập theo 6 Điều Bác Hồ dạy; luôn bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Trên tất cả lĩnh vực, vị trí công tác, chiến đấu, CBĐV đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng lực lượng CAHP cách mạng, chính quy, tinh  nhuệ và từng nước hiện đại. Nhiều năm liên tục, các cơ sở Đoàn đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

CBĐV tham quan nơi thành lập Chi bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

Đặc biệt, với phương châm hướng về cơ sở, các cơ sở Đoàn Khối CSND – CAHP tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác và hoạt động Đoàn, coi trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, lấy CBĐV là trung tâm của mọi hoạt động.

Các phong trào của tuổi trẻ CATP, phong trào “Vì ANTQ”, chương trình hành động giữa thanh niên lực lượng vũ trang, công nhân dân viên chức và sinh viên thành phố được đông đảo CBĐV Khối tham gia. Các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, an sinh xã hội; hoạt động hè không ngừng được đẩy mạnh; phong trào văn hóa thể thao, giao lưu kết nghĩa thường xuyên được tổ chức.

CBĐV tham quan nơi thành lập Chi bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

CBĐV đặc biệt chú trọng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, pháp luật, ngoại ngữ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu  và phục vụ nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn thanh niên Khối CSND – CAHP còn tham quan nơi thành lập Chi bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên tại Công ty Xi măng Vicem  Hải Phòng.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đoàn thanh niên Khối Cảnh sát nhân dân – CAHP: Báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác