Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:49

Đoàn Thanh niên Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐTN Công an huyện đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực đến nhận thức và hành động của đoàn viên trong các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ĐTN Công an huyện đã đăng ký, củng cố duy trì, đảm nhận các công trình và nhiều phần việc  đạt hiệu quả thiết thực. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các đoàn viên còn tổ chức phối hợp với các Đội nghiệp vụ triển khai thực hiện nhiều  hoạt động phục vụ đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh đến tuổi cấp căn cước công dân.

MP – Báo an ninh Hải Phòng 01/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn thanh niên Công an huyện Thủy Nguyên tích cực học tập và làm theo lời Bác
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác