Print Thứ Năm, 02/05/2019 09:25

Ngay từ đầu năm 2019, Đoàn thanh niên CATP đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng.

Trong đó, Đoàn thanh niên CATP tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đẩy mạnh việc phối hợp tích cực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu VHVN, TDTT; vận động CBĐV tích cực tham gia rèn luyện sức khoẻ; tích cực hưởng ứng, tham gia các Liên hoan, Hội thi; chủ động nghiên cứu lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp tổ chức ngày hội tuổi trẻ của đơn vị.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên CATP đã kịp thời đưa tin, tuyên truyền trên báo chí, truyền hình và “Bản tin thanh niên Công an” những hoạt động nổi bật; các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu; gương thanh niên điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên CATP, qua đó góp phần động viên, khuyến khích tuổi trẻ CATP xung kích, tình nguyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: ĐOÀN THANH NIÊN CATP: Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác