Print Thứ Hai, 29/03/2021 09:24 Gốc

Đoàn kiểm tra, giám sát số 4 vừa có Thông báo ngày 25/3/2021 về việc kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Ngô Quyền.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Đào Khánh Hà, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo của Thành uy về Bầu cử làm trưởng đoàn; đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố làm phó trưởng đoàn; các thành viên là đại diện các Sở, ban, ngành: Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Công an thành phố.

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm các nội dung sau:

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổng hợp, chế độ thông tin, báo cáo.

+ Việc thành lập và hoạt động của các Tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định, công bố đơn vị bầu cử.

+ Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết.

+ Việc in ấn các biểu mẫu, cấp phát tài liệu bầu cử;

+ Kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2.

+ Việc giới thiệu người ra ứng cử, nhận hồ sơ ứng cử.

+ Công tác tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ bầu cử.

+ Cơ sở vật chất và các thiết bị, phương tiện phục vụ cuộc bầu cử.

+ Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phương án đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử.

+ Tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết.

+ Phân bố và sử dụng kinh phí bầu cử.

+ Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ sở.

+ Một số nội dung khác theo chỉ đạo của Trưởng Đoàn kiểm tra.

Thời gian kiểm tra, giám sát vào 14 giờ ngày 30/3/2021 (thứ Ba), địa điểm tại Trụ sở Quận ủy Ngô Quyền (số 21, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Tài liệu chi tiết tải tại đây TB 25-3-2021-đoàn kiểm tra số 4

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn kiểm tra, giám sát số 4 thông báo kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác