Print Thứ Hai, 29/03/2021 12:30 Gốc

Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 vừa có Thông báo ngày 25/3/2021 về việc kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Kiến Thụy và các xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy làm trưởng đoàn; đồng chí Vũ Văn Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên Ủy ban bầu cử làm phó trưởng đoàn; đồng chí Lê Đức Trí, trưởng phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính, Ban Nội chính Thành ủy làm thư ký; các thành viên là đại diện các Sở, ban, ngành: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế.

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm các nội dung sau:

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổng hợp, chế độ thông tin, báo cáo.

+ Việc thành lập và hoạt động của các Tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định, công bố đơn vị bầu cử.

+ Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiêt.

+ Việc in ấn các biểu mẫu, cấp phát tài liệu bầu cử;

+ Kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2.

+ Việc giới thiệu người ra ứng cử, nhận hồ sơ ứng cử.

+ Công tác tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ bầu cử.

+ Cơ sở vật chất và các thiết bị, phương tiện phục vụ cuộc bầu cử.

+ Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phương án đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử.

+ Tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết.

+ Phân bố và sử dụng kinh phí bầu cử.

+ Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ sở.

+ Một số nội dung khác theo chỉ đạo của Trưởng Đoàn kiểm tra.

Thời gian kiểm tra, giám sát vào 8 giờ ngày 30/3/2021 (thứ Ba), địa điểm tại Hội trường Huyện ủy Kiến Thụy (thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).

Tài liệu chi tiết tải tại đây TB 25-3-2021-đoàn kiểm tra số 10

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 thông báo kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Kiến Thụy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác