Print Thứ Sáu, 22/10/2021 17:32 Gốc

Sáng 22/10, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 137-QĐNS/TW ngày 23/6/2021 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Quận ủy Hồng Bàng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đảng bộ quận Hồng Bàng hiện có hơn 7.600 đảng viên sinh hoạt tại 66 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 10 loại hình tổ chức đảng. Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các chi đảng bộ trực thuộc và tổ chức chính trị-xã hội quận. Công tác triển khai được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, thực chất, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cấp ủy các cấp đã kịp thời xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến tốt trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn quận.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng báo cáo tại cuộc làm việc.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết được thực hiện đồng bộ tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Chất lượng báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết được nâng cao, phương pháp truyền đạt trọng tâm, súc tích, dễ hiểu. Áp dụng rộng rãi hình thức tổ chức Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết do Trung ương, thành phố tổ chức. Phát huy tối đa hiệu quả hệ thống phát thanh không dây tại các phường, tuyên truyền loa di động, Bản tin Đảng bộ quận, các ứng dụng cổng thông tin điện tử, mạng xã hội.

Việc cụ thể hóa Nghị quyết được triển khai nhanh chóng, sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trong 9 tháng đầu năm 2021. Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết được Quận ủy quan tâm chú trọng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng; tạo sự thống nhất đồng bộ về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ.

Để công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc ở các kỳ Đại hội tiếp theo đạt hiệu quả cao. Tại cuộc làm việc, Quận ủy Hồng Bàng kiến nghị Trung ương tổng hợp, phát hành tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết có trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để các tầng lớp cán bộ, đảng viên dễ dàng tiếp cận nghiên cứu và triển khai thực hiện; chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan tham mưu Trung ương cần sớm thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành chiến lược tổng thể, mục tiêu tổng quát, các định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực và triển khai thống nhất đến các địa phương…

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các thành viên trong Đoàn, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Quận ủy Hồng Bàng thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định, phát huy tốt vai trò của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy thể hiện đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của quận trung tâm thành phố. Công tác tổ chức thực hiện hiệu quả thể hiện qua xây dựng Đảng, đào tạo, luân chuyển cán bộ, kiểm tra giám sát, là động lực, cơ hội để mỗi cán bộ Đảng viên quyết tâm, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu quận cung cấp thêm tài liệu, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện báo cáo, chú trọng tới nội dung triển thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; đồng thời ghi nhận, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của quận, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Quận ủy Hồng Bàng về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác