Print Thứ Ba, 08/08/2023 21:20 Gốc

Sáng 8/8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở làm Trưởng Đoàn làm việc với Quận ủy Hồng Bàng đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố; Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; các đồng chí Thường trực Quận ủy, lãnh đạo HĐND, UBND quận; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội quận.

Quang cảnh cuộc làm việc.
Đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận báo cáo tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Quận ủy Hồng Bàng, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị, được đổi mới theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh nội lực trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội địa phương. MTTQ và các đoàn thể nâng cao vai trò trách nhiệm tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dân chủ đã chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức được tăng cường; Nhân dân được tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đã có nhiều mô hình, cách làm về thực hiện dân chủ ở phường gắn với mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ở quận.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng phát biểu tại cuộc làm việc.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ quận, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền tại cơ sở có nhiều chuyển biến rõ rệt, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện tốt, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được mở rộng, kỷ cương pháp luật, kỷ luật hành chính được tăng cường thực hiện tốt hơn, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tại cuộc làm việc, Quận ủy Hồng Bàng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, để việc thi hành pháp luật thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thuận lợi cho các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở đánh giá quận Hồng Bàng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; thực hiện hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện với phương châm nhất quán “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của quận.

Đoàn kiểm tra ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của quận Hồng Bàng và đề nghị các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể quận tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng thiết thực được triển khai rộng rãi trong cả hệ thống chính trị ở cơ sở; huy động được mọi nguồn lực trong Nhân dân, khơi dậy được tinh thần yêu nước, tập hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

*** Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở làm Trưởng Đoàn làm việc tại Công ty cổ phần Shinec (Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên).

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thành phố; đại diện lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, lãnh đạo Công đoàn và các phòng, ban liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở đánh giá, trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chi ủy, lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn gương mẫu trong thực hiện, quan tâm sâu sát trong chỉ đạo điều hành, phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên. Qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động tại Công ty đã làm cho cán bộ nhân viên hiểu sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời quá đó cán bộ công nhân viên cũng ý thức hơn trách nhiệm và quyền lợi trong việc quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí được cấp, ý thức sâu sắc hơn đối với trách nhiệm công việc được giao, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Công ty và đề nghị Công ty thời gian tới tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên đối với các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc, phổ biến quy chế dân chủ cơ sở mới của Công ty và các quy chế quy định mới được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức mới để hướng dẫn chỉ đạo liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thường xuyên thanh tra, kiểm tra quy chế dân chủ tại các đơn vị toàn Công ty trong việc chấp hành pháp luật và thực hiện nội quy quy chế Công ty đã đề ra…

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Quận ủy Hồng Bàng và Công ty cổ phần Shinec
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác