Print Thứ Sáu, 03/12/2021 17:58 Gốc

Sáng 3/12, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Quận ủy Lê Chân.

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Cao Thị Phượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy Lê Chân báo cáo tại cuộc làm việc.

Hiện, toàn quận có 12.689 hội viên; có 15 Hội cơ sở; có 350 chi hội; có 611 tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, sự phối hợp hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động. Các cấp Hội trong quận đã được quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; bằng nhiều chủ trương giúp Hội hoạt động hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các phong trào nhân đạo do Hội phát động.

Tổ chức của Hội 2 cấp được củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Kỹ năng hoạt động chữ thập đỏ ngày càng được nâng lên rõ rệt. Các cấp Hội trong quận đã có chuyển biến tích cực về tổ chức và hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, bằng nhiều nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, đã huy động được sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Hiệu quả hoạt động của Hội ngày càng thiết thực và nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách, an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Quận ủy Lê Chân kiến nghị với Đoàn kiểm tra, đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo cụ thể hóa ban hành thống nhất chính sách phụ cấp đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong chính sách chung đối với cán bộ các đoàn thể nhân dân; bồi dưỡng cán bộ hội để tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý cho đảng, chính quyền ở các cấp; sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ để tránh trùng chéo, tạo thuận lợi trong tổ chức quyên góp, huy động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, thảm họa. Đồng thời đề nghị Thành ủy chỉ đạo chính quyền các cấp có cơ chế để thực hiện chính sách đối với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện được hưởng chính sách tương tự phụ cấp công vụ như cán bộ công chức; đề nghị UBND thành phố quan tâm bố trí kinh phí hoạt động hằng năm cho Hội Chữ thập đỏ quận, phường…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị trách nhiệm, chu đáo của Quận ủy Lê Chân và nhất trí với những đánh giá trong báo cáo của Quận ủy về kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận Quận ủy Lê Chân đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, văn bản của Thành ủy, vận dụng linh hoạt với thực tế của địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ cùng các tổ chức hội, đoàn thể, trong đó có Hội Chữ thập đỏ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua những hoạt động nhân đạo; quan tâm củng cố đội ngũ làm công tác Hội Chữ thập đỏ là những người có uy tín tại địa phương. Từ đó, các hoạt động chữ thập đỏ, vận động nhân đạo đi vào chiều sâu; làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội, sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân.

Tặng quà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Lê Chân.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề bị Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, coi công tác hoạt động chữ thập đỏ, vận động nhân đạo là một trong những nội dung quan trọng trong công tác dân vận, gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân, để đề xuất với Ban Bí thư trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Lê Chân.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Quận ủy Lê Chân về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác