Print Thứ Sáu, 03/07/2020 21:57 Gốc

Chiều 3/7, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo về kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; kết quả triển khai xây dựng vị trí việc làm và thực hiện quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại thành phố gắn với sắp xếp tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ…

Quang cảnh cuộc làm việc.

UBND thành phố Hải Phòng đề xuất, kiến nghị Đoàn công tác đề nghị Chính phủ: sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/ NĐ-CP quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất; hướng dẫn cụ thể nội dung về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập ra ngoài công lập đối với các trường mầm non, THPT, Đoàn nghệ thuật…; xem xét bổ sung biên chế công chức hành chính để thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ban hành quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo vị trí việc làm gắn với chính sách tiền lương…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi các thành viên trong Đoàn kiểm tra, kết luận cuộc kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đề nghị: thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế hằng năm gắn với việc cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố; tiến hành sắp xếp số lượng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, chỉ đạo sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo lộ trình, kế hoạch xây dựng, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế 10% vào năm 2021. Đối với những kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, tiếp thu và giao cho các bộ phận liên quan tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Đoàn công tác và mong muốn Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện tổ chức bộ máy, cơ cấu vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố thời gian tới.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn kiểm tra Bội Nội vụ làm việc với thành phố về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác