Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:39

Sáng 22/1, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.

Năm 2018, với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố tiếp tục bám sát chương trình công tác năm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Thành Đoàn để đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong đoàn viên, thanh niên; tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện công trình, phần việc cụ thể; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực hoạt động của Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên. Trong đó, phấn đấu một số chỉ tiêu cơ bản: 100% các cơ sở Đoàn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đăng ký đảm nhận từ 2 – 3 công trình thanh niên cấp huyện. Mỗi đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình thanh niên cấp cơ sở, mỗi chi đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; 100% các đơn vị hoàn thành Quỹ An sinh xã hội theo chỉ tiêu phân bổ nhằm thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; giới thiệu 250 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng trong đó phấn đấu có 175 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn; 8 tập thể, 8 cá nhân được nhận bằng khen của Thành Đoàn.

Báo Hải Phòng – 23/1/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố: Phấn đấu kết nạp 175 đoàn viên ưu tú vào Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác