Print Thứ Tư, 23/03/2022 14:20 Gốc

Sáng 23/3, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Phó Trưởng đoàn khảo sát về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng bộ quận Ngô Quyền. Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo các ban, đơn vị liên quan.

Cùng dự cuộc làm việc về phía thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Quận ủy Ngô Quyền, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, nhận thức của Quận ủy, các cấp ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng rõ nét hơn. Đảng bộ quận đã tự đổi mới mình để thực sự có năng lực lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ; trọng tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng, quan tâm kiện toàn tổ chức Đảng lớn mạnh, trở thành hạt nhân lãnh đạo; then chốt trong tự đổi mới mình là nâng cao trí tuệ, đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong dự báo, phát hiện, giải quyết vấn đề, đem lại hiệu quả thực tiễn, vì lợi ích của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền báo cáo tại cuộc làm việc.

Quận ủy, các cấp ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị thể hiện ở đổi mới ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành từ nguyên tắc chung trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng sự đoàn kết, thống nhất xây dựng quy định, thể chế cụ thể thẩm quyền trách nhiệm, mối quan hệ cấp ủy với hệ thống chính trị đảm bảo rõ ràng, chi tiết; đã chú trọng lãnh đạo phát huy dân chủ, trong đó vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được đề cao để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; đã rà soát, bổ sung và cơ bản hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc; quản lý tổ chức cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Quận ủy Ngô Quyền đề nghị cần cụ thể hóa hơn nữa phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục hoàn thiện thể chế và phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương theo hướng đề cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, có cơ chế quản lý; sớm sơ kết việc thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh để triển khai ở các tỉnh, thành phố; bổ sung các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đặc biệt ở những đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù; xem xét đồng bộ một số quy dịnh của chính quyền nhất quán với chỉ đạo của Đảng để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao công tác chuẩn bị của Quận ủy Ngô Quyền trong chuẩn bị các nội dung báo cáo rõ ràng, cụ thể phục vụ cho Đoàn khảo sát. Đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của quận trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Quận đã xác định việc học tập quán triệt nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, là tiền đề thành công trong tổ chức thực hiện; đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X, trong đó cụ thể hóa thành 3 mục tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị quận. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ tập trung những nội dung cốt lõi của nghị quyết, các văn bản cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Đồng chí ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Quận ủy Ngô Quyền để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn khảo sát Trung ương khảo sát về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng bộ quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác