Print Thứ Sáu, 27/11/2020 06:54 Gốc

Chiều 26/11, Đoàn Khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Thường trực Thành ủy về kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Tiếp và là việc với Đoàn có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; đã luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới cách làm việc và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ thành phố; chủ động ban hành hệ thống các văn bản sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được nâng lên; góp phần ổn định tình hình, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng đề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như: tại Điều 30 cần nghiên cứu quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể và đối tượng kiểm tra thành một mục riêng; tại Điều 32 cần quy định việc kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên của ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; tại Điều 36, 37 khi xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên, cần nghiên cứu làm rõ hơn đối với hình thức kỷ luật cách chức; tại Điều 38 cần có hướng dẫn cụ thể về quy trình chung (nêu các bước) khi thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng….

Đoàn Khảo sát cũng trao đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của Thành ủy Hải Phòng; đồng thời ghi nhận, tiếp thu để tham mưu với Trung ương xem xét, điều chỉnh, sửa đổi Quy định kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phù hợp thực tiễn.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn Khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thành ủy Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác