Print Thứ Năm, 09/05/2019 13:08

Sáng 9/5, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các sở,ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, cácnội dung cốt lõi của Cương lĩnh 2011 đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai học tập nghiên cứu sâu sắc, toàn diện, được triển khai đồng bộ từ Đảng bộ thành phố đến chi bộ và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viênvà nhân dân thành phố nhất trí cao, đồng thuận với những định hướng xây dựng đất nước của Cương lĩnh 2011, thể hiện rõ nhất ở niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy, niềm tin thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước và thành phố. Trong việc thực hiện Cương lĩnh 2011 về phát triển nhiều thành phần kinh tế, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng định hướng. Khu vực doanh nghiệp nhà nước đã từng bước được cấu trúc lại, hiệu quả sản xuất kinh doanh từng bước ổn định. Khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh, có đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của kinh tế thành phố, góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề về xã hội, nhất là về lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp tục thực hiện Cương lĩnh 2011 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết, trong hơn 3 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng đã áp dụng nhiều biện pháp đổi mới quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, Hải Phòng đã đạt được những kết quả toàn diện mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng vượt qua giai đoạn trầm lắng, trở thành địa phương luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Có 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra cho năm 2020 đều hoàn thành trước thời gian, trong đó: 1 chỉ tiêu hoàn thành trước 3 năm là thu ngân sách; 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm là hàng hóa thông qua cảng, khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu; 3 chỉ tiêu hoàn thành trước1 năm là tổng sản phẩm GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới;còn 2 chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người sẽ hoàn thành trong năm 2020. Các chỉ tiêu xã hội đều đạt và bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố như: tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo…Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hải Phòng tự đánh giá đã có một số sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, góp phần quyết định đưa Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới, đó là: Trong 4 năm liên tục thành phố xác định chủ đề hành động “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, chỉ đạo với nhiều cách làm quyết liệt, sáng tạo như thành lâp Trung tâm xúc tiến đầu tư một cửa cấp thành phố. Đẩy mạnh việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, thành phố không đầu tư dàn trải, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tuyệt đối hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đảng bộ, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với “dân hưởng thụ” và đạt được kết quả quan trọng, nhất là các chương trình phúc lợi xã hội như xây dựng nông thôn mới, chương trình cải tạo nâng cấp các ngõ phố trong nội đô, hỗ trợ xi măng, gạch cho các gia đình thương binh, liệt sỹ xây dựng nhà ở, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội với phương châm “đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”.Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thành phố tiếp tục quan tâm củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên, trong 3 năm đã kết nạp được 11.205 đảng viên mới, bám sát mục tiêu Đại hội đề ra. Công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo được quan tâm thường xuyên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thành phố đã thực hiện thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng giảm đầu mối,giảm cán bộ cấp phó, sáp nhập các cơ quan tương đồng về chức năng nhiệm vụ ở cấp huyện, gắn với tinh giản biên chế đã tạo ra những chuyển biến, tích cực trong hoạt động của các cơ quan…

 

Thành viên Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, Đoàn khảo sát đánh giá thành phố Hải Phòng thời gian qua đã có sựphát triển bứt phá, khá toàn diện, có ấn tượng với tốc độ tăng trưởng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển; thu ngân sách tăng cao; các vấn đề xóa đói giảm nghèo, thực hiện công tác dân chủ cơ sở, xây dưng đảng được quan tâm; Hải Phòng đã có kế hoạch bài bản, phát triển đồng bộ, khá toàn diện. Từ thực tiễn của Hải Phòng đã gợi mở ra nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn.

Đại biểu thành phố phát biểu làm rõ các vấn đề Đoàn khảo sát nêu

Các đại biểu cũng trao đổi làm rõ hơn về một số vấn đề liên quan đến tính hiệu quả của khu vực kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường khi triển khai các dự án lớn; chủ trương của Đảng về phát triển nhanh và bền vững từ thực tiễn của Hải Phòng; những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; bài học rút ra từ công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; bài học trong thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm,dân kiểm tra” gắn với “dân hưởng thụ”; bài học về lòng tin của nhân dân với Đảng; những kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới; liên quan đến công tác kết nạp Đảng, sinh hoạt Đảng; quan hệ về mặt chính sách giữa Trung ương, thành phố và các vùng lân cận; cơ chế chính sách, đời sống của giai cấp công nhân…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thành uỷ Hải Phòng đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chínhquyền và nhân dân thành phố phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện.Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và liên tục, GRDP giai đoạn 2016 – 2018 tăng bình quân 14,57%, gấp 2,17 lần bình quân chung cả nước. GRDP bình quân đầu người tăng từ 3.271,6 USD (năm 2016) lên 4.292 USD năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, tăng tỉ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, xây dựng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng mạnh (năm 2018 tăng 13,7%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt 100.543,3 tỉ đồng, tăng 33,54%; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 8,19 tỉ USD, tăng bình quân 25,55%/năm; đến hết năm 2018 có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 64,03% số xã). Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, tổng vốn đầu tư FDI trong 3 năm đạt trên 6,8 tỉ USD, luôn ở tốp dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội có bước phát triển đột phá. Thu nhập của nhân dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện,an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội,giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ đạt được nhiều kết quả quan trọng.Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp uỷ cáccấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế,cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát,đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, bước đầu tạo những chuyển biến tích cực.Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố trên một số lĩnh vực và gợi mở những vấn đề thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác cũng ghi nhận những kiến nghị của thành phố Hải Phòng và sẽ tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

 

Đoàn khảo sát và lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, động viên của đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí trong Đoàn khảo sát đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn khảo sát và thành phố sẽ hoàn thiện văn bản gửi Ban Chỉ đạo theo đúng tiến độ.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Thành ủy Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác