Print Chủ Nhật, 26/07/2020 22:20 Gốc

Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Phòng vừa trải qua một nhiệm kỳ hoạt động đầy thử thách nhưng gặt hái được nhiều thành công và hiệu quả. Càng khó khăn bao nhiêu, bản lĩnh lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ lại càng tỏa sáng bấy nhiêu. Trong đó, vai trò của người đứng đầu, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy cao độ, giúp công ty vượt qua thử thách, vững vàng phát triển, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH) thành phố và đất nước.

Nhiều thành tựu nổi bật

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng và các ngành, các cấp, với phương châm “Chủ động – Đổi mới – Sáng tạo – Quyết liệt”, Đảng ủy Công ty Điện lực lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Thứ nhất, Đảng bộ lãnh đạo công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 24 đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu về trước thời gian. Cụ thể, các chỉ tiêu về tổng doanh thu, tổng lợi nhuận, số nộp ngân sách, nộp tiền điện về Tổng công ty, sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng; giá bán điện bình quân… đều tăng trưởng cao so với đầu nhiệm kỳ và so với nhiệm kỳ trước. Đời sống, việc làm, thu nhập của gần 2000 lao động được bảo đảm và cải thiện đáng kể, đạt bình quân 19,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 42,5% so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng 8,4%/năm.

Thứ hai, với phương châm điện đi trước một bước, phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH – HĐH thành phố, công ty luôn năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực đầu tư hàng trăm công trình điện với tổng giá trị 3.558 tỷ đồng. Nhờ vậy, chủ động bảo đảm cung cấp điện với chất lượng ổn định cho các dự án lớn; các khu công nghiệp, khu du lịch và khu vực dân cư…, nổi bật các các dự án phát triển du lịch ở Đồ Sơn, Cát Bà; Nhà máy sản xuất ô tô VinFast; các dự án của Tập đoàn LG… Đặc biệt, công ty đã triển khai xây dựng lưới điện thông minh, ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, vận hành, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết (NQ) 45 của Bộ Chính trị.

Thứ ba, độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao, suất sự cố lưới điện giảm hẳn. Công ty được đánh giá là đơn vị tốp đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác an toàn lao động và công tác quản lý, vận hành lưới điện. Chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng có rất nhiều đổi mới và có bước chuyển quan trọng về nhận thức, tư duy, hành động. Thời gian tiếp cận điện năng được rút ngắn so với quy định. Năm 2019, công ty đạt 8,04 điểm hài lòng của khách hàng, tăng 1,07 điểm so với đầu nhiệm kỳ. Thương hiệu, hình ảnh, các giá trị cốt lõi trong văn hóa Tổng công ty Điện lực miền Bắc được nâng cao, lan tỏa rộng rãi tinh thần đoàn kết – hợp lực – thống nhất – đổi mới…

Thứ tư, phương thức, năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy liên tục đổi mới, nâng cao, xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét và hiệu quả thiết thực. Toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp lực, có nhiều sáng kiến, sáng tạo; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn, Tổng công ty, Thành ủy và nghị quyết của Đảng bộ. Tổ chức, bộ máy được sắp xếp lại, tinh gọn, hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được quan tâm, kiện toàn; bố trí lao động phù hợp, gắn liền với thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ Trung ương 4 (khóa 11,12)… Tỷ lệ tổ chức Đảng cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh bình quân của cả nhiệm kỳ đạt 94% (vượt mục tiêu đề ra là 90%); 97% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt yêu cầu (90%); kết nạp 210 đảng viên mới. Đó chính là động lực để công ty vượt qua thách thức và cũng là minh chứng rõ nhất cho thấy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Trạm biến áp 110kV An Lão mới được đầu tư lắp đặt, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Ảnh: Phương Linh.

Hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, chuyển đổi số

Nhiệm kỳ 2020÷2025, Đảng bộ công ty quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, từng bước hiện đại hóa lưới điện; sản xuất an toàn, cung cấp điện đầy đủ, ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tối ưu hóa chi phí; nâng cao năng suất lao động; nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động; phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết; xây dựng công ty phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy công ty xác định bám sát nội dung NQ 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; NQ Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố; các chủ trương, mục tiêu phát triển của ngành Điện Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp chuyển đổi, thích ứng với thời kỳ cách mạng 4.0 và kinh tế số; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đắc lực sự phát triển mạnh mẽ và bứt phá của thành phố Hải Phòng, thiết thực góp phần đưa Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp CNH – HĐH vào năm 2025.

Theo đó, Đảng bộ lãnh đạo công ty thực hiện đầu tư phát triển lưới điện theo chiến lược và quy hoạch; xây dựng lưới điện hiện đại, thông minh; áp dụng khoa học- công nghệ, ứng dụng tự động hóa và tin học vào công tác quản lý vận hành; tiếp tục tái cấu trúc lưới điện 110kV theo tiêu chí N-1; đề xuất với thành phố, Tổng công ty tạo điều kiện từng bước ngầm hóa lưới điện trung hạ áp khu vực nội thành và các khu du lịch, khu đô thị mới để cấp điện ổn định và bảo đảm mỹ quan đô thị. Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đồng thời nâng cao chất lượng quản trị tài chính; nâng cao chất lượng kinh doanh điện năng và phục vụ khách hàng; chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt các chính sách và không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, gắn với nâng cao hiệu quả về tổ chức, cán bộ, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; xây dựng bộ máy chuyên môn, đoàn thể vững mạnh.

Với những thành tích ấn tượng của doanh nghiệp, của thành phố và đất nước trong nhiệm kỳ qua, đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Phòng lần thứ 25 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít. Với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Phòng quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020÷2025, góp phần thực hiện thành công NQ Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố Hải Phòng; NQ Đại hội 13 của Đảng.

Vũ Đức Hoan

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, lãnh đạo bảo đảm nhu cầu điện cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác