Print Thứ Năm, 19/09/2019 18:37

Sáng 19/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND thành phố về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính; các thành viên Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội; lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố theo dự toán Trung ương giao là hơn 66.716 tỷ đồng. HĐND thành phố đã quyết định dự toán thu ngân sách nội địa là 26.365 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 3.600 tỷ đồng, thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển là 1.800 tỷ đồng. Về chi ngân sách năm 2019 ước thực hiện là 23.421 tỷ đồng, bằng 110,7% dự toán Trung ương giao, bằng 99,5% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 108,2% so với cùng kỳ. Cũng trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã huy động và sử dụng linh hoạt các nguồn lực, thực hiện các giải pháp tài chính – ngân sách nhà nước nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tính đến thời điểm này, chi ngân sách địa phương năm 2019 đã đảm bảo đáp ứng kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán được duyệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đặc biệt nhấn manh: đây là năm thứ tư thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cũng là năm thứ tư thành phố thực hiện Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và các cấp ngành đã vào cuộc khẩn trương. Chính vì vậy, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của thành phố đã có bước phát triển vượt bậc: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố Hải Phòng tăng từ 13 – 15%, riêng năm 2018 đạt 16,27%, 8 tháng đầu năm 2019 đạt 16,3%, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tháng 8/2019 có 673 dự án với số vốn 17 tỷ 520 triệu USD (lĩnh vực phát triển công nghiệp 70,78% vốn, chiếm 65,05% các dự án đầu tư). Chỉ số phát triển công nghiệp bình quân trên 25%. Chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu 11,25 tỷ USD. Thu hải quan, đặc biệt về xuất khẩu tăng trưởng, thu nội địa đạt khoảng 20%.

Thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát lại Giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài điều chỉnh Giấy phép; ngành Thuế bám sát tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh, chính quyền địa phương vào cuộc để điều chỉnh và tăng thu; Cục Quản lý thị trường, ngành Thuế tăng cường rà soát tình hình di chuyển hàng hóa nội địa; thực hiện giảm 10% so với số biên chế Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 53% ngân sách địa phương, 70% vốn Chính phủ giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm việc xây dựng dự toán năm 2020, cần bám sát tình hình thu và phù hợp với thực tiễn địa phương, cần có chính sách rõ ràng hơn về giải phóng mặt bằng. Quốc hội, Chính phủ rà soát bộ, ngành Trung ương trong việc tham mưu trình Quốc hội về kế hoạch đầu tư trung hạn và giải ngân vốn ODA; cần điều tiết nguồn thu về địa phương hài hoà, để địa phương có nguồn lực phát triển.

Đ/c Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội ghi nhận thành phố đã chủ động tích cực trong việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và đạt được nhiều kết quả. Đồng chí đề nghị HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tích cực tuyên truyền, phổ biến các Luật, văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, tài chính, ngân sách đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các kiến nghị của thành phố, Đoàn sẽ tổng hợp nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Quốc hội xem xét.

Nguyễn Hải. Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác