Print Thứ Năm, 14/05/2020 15:56 Gốc

Sáng 14-5, Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND TP do đồng chí Đặng Bá Cường – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, Trưởng đoàn công tác số 2 – đã có cuộc làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, công tác kiểm soát các thủ tục hành chính được duy trì thường xuyên, các thủ tục hành chính kịp thời rà soát đơn giản hóa theo quy định. Lãnh đạo sở quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy được điều chỉnh đúng quy định, bố trí, sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm và đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đoàn kiểm tra tại Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, sở đã ban hành 25 văn bản, kết quả thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ đúng tiến độ, không có nhiệm vụ bị chậm. Đồng thời thực hiện đầy đủ nội dung về kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo trong kế hoạch hàng năm của UBND TP.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, sở thường xuyên theo dõi, kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP sửa đổi, bổ sung, công bố, công khai các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Các thủ tục hành chính đều được công khai tại bộ phận một cửa và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần để phục vụ các tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Thời gian thực tế để giải quyết các thủ tục hành chính đều đảm bảo không vượt quá quy định; riêng thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN thời gian trung bình cấp giấy chứng nhận đăng ký của DN đối với hồ sơ thành lập mới và đối với hồ sơ thay đổi đang thực hiện là dưới 2 ngày làm việc (quy định là 3 ngày làm việc). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 1/1/2016 đến 1/1/2020, Sở đã tiếp nhận, giải quyết trên 60.000 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, người dân, doanh nghiệp, việc giải quyết không có thủ tục bị chậm so với thời gian theo quy định. Không có tổ chức, cá nhân kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ thêm về các vấn đề cải cách hành chính của sở và với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp quan trọng của thành phố, sở đã triển khai chức năng nhiệm vụ gì về tham mưu trong lĩnh vực cải cách hành chính của toàn thành phố. Công tác hậu kiểm quản lý DN của sở sau khi cấp phép đầu tư. Là cơ quan tham mưu tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch UBDN TP tổ chức các hội nghị đối thoại DN, sở cần có những sáng kiến gì để đổi mới và nâng cao hiệu quả các cuộc đối thoại; việc xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay…

Đồng chí Đặng Bá Cường – Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, Trưởng đoàn công tác số 2 kết luận cuộc giám sát.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Bá Cường – Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, Trưởng đoàn công tác số 2 – ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giải quyết các TTHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư với số lượng công việc rất lớn nhưng đơn vị được đánh giá xếp hạng về cải cách TTHC cao trong các sở ngành trên địa bàn thành phố. Sở đã chủ động rà soát tham mưu cho UBND TP để nâng cao chất lượng CCHC, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được chú trọng và ngày càng nâng cao…

Đồng chí cũng đưa ra những kiến nghị Sở Kế hoạch Đầu tư trên cơ sở phân tích những tiêu chí bị trừ điểm, những hạn chế cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời tiếp tục rà soát, phát hiện các quy định không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung để nâng cao chất lượng CCHC trong thời gian tới. Sở cần chủ động kiến nghị các bộ ngành trung ương xem xét sửa đổi để hoàn thiện các quy định của pháp luật. Đặc biệt sở cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về ý thức trách nhiệm và năng lực công tác…

* Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra tại Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch đầu tư.

PV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND TP làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác