Print Thứ Sáu, 15/04/2022 12:45 Gốc

Sáng 15/4, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố do đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố (từ ngày 1/1/2019 đến 31/12/2020). Cùng dự có lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngay sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 2016-2020 thành phố được Chính phủ phê duyệt, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các quận, huyện và ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn các quận, huyện triển khai thực hiện xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 2016-2020 các huyện. Công tác lâp kế hoạch sử dụng đất năm 2019, năm 2020 được UBND các quận, huyện triển khai đúng quy định của pháp luật và đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Việc thực hiện lập và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố, cấp huyện và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố; khai thác được tiềm năng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị và cơ sở hạ tầng của thành phố.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc làm việc.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất. Trong năm 2019 và năm 2020, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành 5 Quyết định và trực tiếp ban hành 17 văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 06. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết số 06 đã mang lại hiệu quả rõ rệt, các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất đã ý thức hơn về trách nhiệm của người sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính từng bước được chấn chỉnh.

Tại cuộc làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua điều chỉnh Luật Đất đai 2013. Đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xét duyệt các dự án; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 đạt được kết quả cao hơn nữa. Đối với các địa phương nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng đất phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội và nguồn lực của địa phương, đảm bảo tính khả thi tránh dàn trải, quy hoạch treo; đề nghị HĐND các địa phương tăng cường công tác giám sát việc quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn…

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá công tác chuẩn bị báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời ghi nhận những kết quả Sở đã đạt được trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, Sở đã tham mưu ban hành và trực tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa, thực hiện các quy định pháp luật về lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Sở tiếp thu các ý kiến Đoàn giám sát đã chỉ ra, trên cơ sở đó có các giải pháp để thực hiện, khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện. Các kiến nghị, đề xuất của Sở, Đoàn giám sát ghi nhận để tổng hợp, báo cáo với các cơ quan chức năng, HĐND thành phố.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác