Print Thứ Tư, 06/03/2019 16:45

Sáng 6/3, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ giai đoạn từ 1/7/2010 – 12/2018 tại quận Ngô Quyền. Đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì buổi giám sát.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền báo cáo tại buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND quận, từ khi thực hiện Luật Dân quân tự vệ đến nay, quận đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Luật Dân quân tự vệ đạt kết quả thiết thực. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được nâng lên. Đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ. Xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Tháng 4 hàng năm, UBND quận chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự quận và Ban Chỉ huy Quân sự 13 phường, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp và tổ chức đăng ký, quán lý công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ. Sau khi đăng ký sẽ tổ chức tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. Quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ với phương châm “vững mạnh – rộng khắp”, có số lượng, tổ chức biên chế hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chỉ huy và tổ chức huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ…

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi giám sát, quận kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để phù hợp với mức thu nhập bình quân chung hiện nay.

Đại biểu Quốc hội thành phố Nghiêm Vũ Khải ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của quận Ngô Quyền và sẽ tổng hợp, báo cáo với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh trong quá
trình sửa đổi Luật.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác