Print Thứ Ba, 05/03/2019 17:25


Sáng 5/3, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giám
sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ giai đoạn từ 1/7/2010 – 12/2018 tại
huyện Tiên Lãng. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ
trì buổi giám sát.

Lãnh đạo huyện Tiên Lãng báo cáo tại buổi giám sát


Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng, từ khi
thực hiện Luật Dân quân tự vệ đến nay, huyện Tiên Lãng đã lãnh đạo, chỉ đạo,
triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Luật đạt kết quả thiết thực.
Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được nâng
lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đã
làm khá tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ, góp phần nâng
cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, địa phương, nhân dân về nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng thế trận lòng dân ngày
càng vững chắc; góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội.

Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, tổ
chức trên địa bàn thực hiện tốt công tác đăng ký, phân loại và quản lý công dân
trong độ tuổi; rà soát tuyển chọn lực lượng Dân quân tự vệ. Tháng 4 hằng năm,
UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn, cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp và tổ chức đăng ký, quản lý công dân
trong độ tuổi Dân quân tự vệ theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ. Sau
khi đã đăng ký sẽ tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa
vụ tham gia dân quân tự vệ. Từ năm 2010 đến 2018 đã kết nạp và công nhận hoàn
thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ cho 3.995 đồng chí. Bên cạnh việc nâng
cao chất lượng cán bộ Dân quân tự vệ thông qua cử đi đào tạo, huyện còn chú
trọng việc nâng cao chất lượng cán bộ bằng việc bồi dưỡng, tập huấn định kỳ năm
2 lần vào đầu giai đoạn huấn luyện cũng như bồi dưỡng thường xuyên qua từng
ngày, từng tuần huấn luyện và quá trình công tác với gần 1.000 lượt cán bộ tham
gia.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Thanh Tùng phát biểu tại buổi giám sát


Tại buổi giám sát, huyện Tiên Lãng kiến nghị
Quốc hội tiếp tục sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Dân quân tự vệ đảm bảo phù
hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong
tình hình hiện nay; đề nghị Bộ Quốc phòng tăng cường đầu tư, trang bị một số
công cụ hỗ trợ, vũ khí cho dân quân tự vệ, nhất là cấp xã trọng yếu về an ninh,
quốc phòng; kiến nghị thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn
cấp xã dự toán theo đúng định mức chi cho xây dựng, huấn luyện và hoạt động của
lực lượng dân quân tự vệ…

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc hội ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của huyện Tiên Lãng và sẽ tổng
hợp, báo cáo với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh trong quá
trình sửa đổi Luật.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác