Print Thứ Tư, 27/04/2022 12:30 Gốc

Sáng 27/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đối với các đơn vị: Công ty CP cấp nước Hải Phòng; Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư và Phát triển đô thị Hải Phòng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo các Công ty, nhìn chung, giai đoạn 2016-2021, các Công ty luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các đơn vị trong toàn Công ty. Yêu cầu các đơn vị phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, công nhân viên. Đồng thời ban hành các quy chế, quy định để triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Lãnh đạo Công ty CP cấp nước Hải Phòng báo cáo tại cuộc làm việc.

Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp; việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Các Công ty đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, quản lý văn bản đi, đến; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần nâng cao ý thứ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư và Phát triển đô thị Hải Phòng báo cáo tại cuộc làm việc.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các Công ty cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Các cơ quan Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí, thuận lợi trong giải quyết công việc. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục bám sát chủ trương định hướng của Đảng, Nhà nước và ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động xây dựng chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của các sở, ban, ngành và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng ghi nhận sự chuẩn bị báo cáo của các Công ty; đồng thời đánh giá các Công ty đã chủ động triển khai tuyên truyền, quán triệt và ban hành các văn bản, nội quy, quy chế giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động thường xuyên với mục tiêu quản lý nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đoàn giám sát tiếp thu đề xuất, kiến nghị của các Công ty; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Công ty bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát để tổng hợp.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn ĐBQH thành phố giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác