Print Thứ Tư, 20/04/2022 19:45 Gốc

Chiều 20/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đối với quận: Hồng Bàng, Lê Chân và huyện: Tiên Lãng, Kiến Thụy.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đại biểu Quốc hội thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo của các địa phương, nhìn chung, giai đoạn 2016-2021, việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kịp thời, việc chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể có phân công đơn vị chủ trì thực hiện trên từng lĩnh vực, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan có chuyển biến tích cực; các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, cho thấy hoạt động của các cơ quan và các đơn vi cơ bản đã được quan tâm và thực hiện công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng báo cáo tại cuộc làm việc.
Chủ tịch UBND quận Lê Chân báo cáo tại cuộc làm việc.

Trên cơ sở chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quận, huyện đã triển khai đến các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường. Các phòng, ban, đơn vị đã thường xuyên tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công, tổ chức hội nghị, việc điều hành ngân sách chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ thông qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước đối với từng lĩnh vực theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí…

Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng báo cáo tại cuộc làm việc.
Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc giám sát, các địa phương cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Cần cụ thể các chỉ tiêu trong Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tránh dàn trải, chung chung; xem xét có sự điều chỉnh một số bất cập trong Luật đầu tư công để nâng cao chất lượng dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng ghi nhận sự chuẩn bị báo cáo của các địa phương; đồng thời đánh giá các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện nghiêm túc các giải pháp về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần giảm chi tiêu công, phục vụ tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đoàn giám sát tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các quận, huyện; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các địa phương bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát để tổng hợp.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn ĐBQH thành phố giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác