Print Thứ Tư, 16/09/2020 20:30 Gốc

Sáng 16/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị vũ trang và địa phương liên quan.

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 6 chương với 36 điều, trong đó 6 chương gồm: Những quy định chung; Hoạt động cơ bản về biên phòng; Lực lượng bộ đội biên phòng; Bảo đảm về biên phòng và chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về biên phòng và Điều khoản thi hành.

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam cũng xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ quyền hạn, chế độ chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị đều thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành Luật Biên phòng Việt Nam, đồng thời cho rằng Dự thảo Luật mở rộng, khẳng định rõ vai trò của hệ thống chính trị tại địa phương đưa lên một nấc mới. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, lực lượng biên phòng triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng thế trận Quốc phòng – an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới nói riêng, cả nước nói chung, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần lưu ý về thể thức, kỹ thuật, bố cục văn bản, các quy định về chế tài, tránh chồng chéo về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan, việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng, quyền hạn của bộ đội biên phòng…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thanh Tùng ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tham gia xây dựng dự thảo Luật. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp phản ánh đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tới với mong muốn dự thảo Luật được thông qua với tính khả thi cao nhất, phù hợp với thực tiễn.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý xây dựng dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác