Print Thứ Tư, 24/05/2023 18:15 Gốc

Ngày 24/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe các Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Sáng 24/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các nội dung đã nêu trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các nội dung còn có nhiều ý kiến tham gia như: phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh, quy định về áp dụng pháp luật, các trường hợp chỉ định thầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp sáng 24/5.
Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân cho rằng dự thảo Luật đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, tương đối toàn diện và chặt chẽ. Tuy nhiên, để dự thảo Luật hoàn thiện hơn nữa, cần làm rõ một số khái niệm, nội dung quy định trong dự thảo luật. Cụ thể, khoản 3 Điều 24 về Chào hàng cạnh tranh có quy định, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thuộc trường hợp gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị làm rõ thế nào là “đơn giản” trong quy định này. Bên cạnh đó, trong quy định về phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ tại Điều 33 của dự thảo luật, khoản 1 có quy định, phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù mà chưa xác định được chính xác các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, đầy đủ cho gói thầu ngay từ ban đầu. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ các tiêu chí cụ thể về “có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù mà chưa xác định được chính xác các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, đầy đủ cho gói thầu ngay từ ban đầu” trong quy định này. Ngoài ra, đại biểu cũng yêu cầu làm rõ tiêu chí đánh giá tính chất đặc thù phát triển kinh tế xã hội của ngành, vùng, địa phương nêu tại khoản 3 Điều 35.

Toàn cảnh phiên họp.

Trong phiên thảo luận, đã có 16 lượt ý kiến phát biểu, 5 lượt ý kiến tranh luận tại hội trường. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm để hoàn thiện dự án luật như: Phạm vi, đối tượng áp dụng, các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, các trường hợp chỉ định thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động đấu thầu, giải quyết khiếu nại trong đấu thầu…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp chiều 24/5.

Chiều 24/5, Quốc hội nghe các Báo cáo về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Đồng thời, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác