Print Thứ Năm, 28/03/2019 17:14

Sáng 28/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp, đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại buổi giám sát

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện Sở quản lý, sử dụng 2 quỹ là Quỹ Phòng chống thiên tai và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Với Quỹ Phòng chống thiên tai, việc sử dụng Quỹ đã tuân thủ theo đúng Luật Kế toán và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính, hướng dẫn của Sở Tài chính. Việc hạch toán, đối chiếu các nghiệp vụ phát sinh của quỹ qua hệ thống tại Kho bạc nhà nước Hải Phòng báo cáo thực hiện theo tháng, quý, năm và thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định. Hàng tháng có báo cáo định kỳ gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai theo quy định. Tuy nhiên số thu của quỹ còn khiêm tốn so với khả năng thu do vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp quỹ.

Tại cuộc giám sát, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Đoàn giám sát về một số hạn chế, bất cập, các vi phạm và hướng xử lý, khắc phục như đối tượng đóng góp quỹ, công tác thu quỹ, nội dung chi quỹ; đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình Chính phủ ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2014/NĐ-CP để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Đồng chí Lã Thanh Tân, đại biểu Quốc hội phát biểu tại buổi giám sát

Đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, hiện chưa kiện toàn công tác cán bộ của Quỹ; Sở đang hoàn thiện dự thảo Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng thành phố Hải Phòng, trình UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Đề án làm căn cứ pháp lý tổ chức triển khai thực hiện việc thu nộp, chi trả Quỹ theo quy định.

Đồng chí Lã Thanh Tân, đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sẽ tổng hợp để báo cáo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình sửa đổi Luật.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác