Print Thứ Sáu, 26/07/2019 11:38

Sáng 26/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại Hải Phòng, giai đoạn 1/1/2015 – 1/7/2019” tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, từ năm 2015 đến nay, công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố trong giai đoạn này được tăng cường và ngày một tốt hơn thể hiện ở tỷ lệ lao động là người nước ngoài làm việc trong các KCN và KKT trên địa bàn thành phố có giấy phép lao động ngày một tăng lên qua các năm, tỷ lệ lao động trực tiếp là người nước ngoài giảm dần (trong đó chủ yếu là lao động kỹ thuật cao). Một số lượng không nhỏ lao động nước ngoài vào làm việc trong các KCN và KKT theo các dự án, công ty mới đi vào hoạt động cần chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật, số lượng tăng hay giảm theo tiến độ của các dự án và sự ổn định sản xuất của các công ty mới thành lập.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng báo cáo tại cuộc giám sát

Nhìn chung, người lao động là người nước ngoài làm việc trong các KCN và KKT trên địa bàn thành phố chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam như việc cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, khai báo tạm trú… Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động, sử dụng visa du lịch hoặc visa doanh nghiệp nhập cảnh để làm việc, không thực hiện việc làm thủ tục cấp giấy phép lao động đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng lao động người Việt Nam hiện có 128.611 lao động, gồm: 73.475 lao động nữ; 55.136 lao động nam; 118.387 lao động trong doanh nghiệp FDI; 9.925 lao động trong doanh nghiệp DI; lao động ngoại tỉnh chiếm 31% tổng số lao động. Tổng lao động người nước ngoài hiện có 3.035 lao động, gồm: 2.537 lao động nam, 489 lao động nữ. Tổng thu nhập bình quân của người lao động trong các KCN và KKT là 9.288.000 đồng/người/tháng. Tổng lao động tham gia BHXH là 109.327 lao động, chiếm 85% tổng số lao động.

Tại cuộc làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách linh hoạt phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước – doanh nghiệp – lao động nước ngoài; kiến nghị Chính phủ xây dựng và ban hành phần mềm quản lý doanh nghiệp được công khai, tích hợp và kết nối tới các sở, ban, ngành liên quan để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, kịp thời nắm bắt thông tin người nước ngoài lao động và làm việc tại Việt Nam; kiến nghị với thành phố liên thông phần mềm điện tử của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với điện tử một cửa thành phố việc cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thanh Tùng phát biểu tại cuộc giám sát

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động là người nước ngoài được tăng cường đi vào nề nếp; thủ tục cấp phép được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài được duy trì thường xuyên.

Đồng chí đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, sớm hoàn thiện báo cáo gửi lại Đoàn, cung cấp bổ sung các số liệu trong phạm vi từ năm 2015 đến nay liên quan đến số lượng lao động người nước ngoài, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, số lượng lao động không được cấp phép; công tác quản lý sau khi được cấp phép; công tác hỗ trợ cho người lao động nước ngoài trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; quản lý thuế thu nhập cá nhân. Đối với các kiến nghị, đồng chí tiếp thu và sẽ phản ánh với các cơ quan của Quốc hội và thành phố nghiên cứu, xem xét.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác