Print Thứ Sáu, 15/09/2023 13:10 Gốc

Chuẩn bị Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XV, sáng 15/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hộ chuyên trách thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân chủ trì Hội nghị.

Cơ bản nhất trí với các nội dung của 2 dự thảo Luật nói trên, các đại biểu cũng tham góp nhiều ý kiến, tập trung vào các vấn đề: Qui định, tiêu chuẩn người làm công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự cần cụ thể về độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị; bổ sung thêm nội dung PCCC đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; qui định rõ về tổ bảo vệ an ninh trật tự; xem xét giao thẩm quyền cho UBND cấp xã quyết định số lượng Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn để bảo đảm tình hình thực tế; qui định rõ trách nhiệm của Tổ bảo vệ ANTT,…

Đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo Luật.
Đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo Luật.

Một số vấn đề liên quan đến các nội dung như: Nguyên tắc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chính sách của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự; vấn đề chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự; phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc Bộ Quốc phòng; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, cũng được nhiều đại biểu tham gia ý kiến.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hộ chuyên trách thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân phát biểu, tiếp thu ý kiến.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hộ chuyên trách thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, phản ánh tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới. /.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng lấy ý kiến vào một số dự thảo Luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác