Print Thứ Năm, 17/03/2022 17:20 Gốc

Chiều 17/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” tại Thanh tra thành phố. Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đại biểu Quốc hội thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố đã nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố để báo cáo UBND thành phố kịp thời chỉ đạo; gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn xây dựng Đảng với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Chánh Thanh tra thành phố báo cáo tại cuộc làm việc.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Thanh tra thành phố đã bố trí phòng Tiếp công dân tại vị trí thuận lợi, trang bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tiếp công dân. Giao 1 đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tham mưu lãnh đạo cơ quan xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền…

Tại cuộc làm việc, Thanh tra thành phố đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời đề nghị Quốc hội và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện và ban hành Luật Thanh tra sửa đổi để hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra; sửa đổi, thay thế Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành để đồng bộ với các quy định mới Luật Thanh tra đang xây dựng sửa đổi và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để thống nhất triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Đề nghị HĐND và UBND thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá Thanh tra thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã ban hành các văn bản chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường tham mưu, nâng cao trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương; kịp thời đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo đối với lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố. Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Thanh tra thành phố. Các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác