Print Thứ Năm, 24/03/2022 15:00 Gốc

Sáng 24/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021” tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, trọng tâm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Thanh tra Sở chủ động nắm bắt tình hình diễn biến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để tham mưu kịp thời giải quyết đúng quy định. Sở đã tham dự các buổi đối thoại doanh nghiệp về các kiến nghị của mọi tổ chức liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND thành phố chủ trì; tham dự các buổi tiếp công dân của Chủ tịnh UBND thành phố tại trụ sở tiếp công dân thành phố.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở cũng đã chủ trì tổ chức tiếp công dân định kỳ và đối thoại trực tiếp với tổ chưc, cá nhân có đơn khiếu nại được UBND thành phố giao xác minh giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền. Đồng thời ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân, quy tắc ứng xử của cán bộ tiếp dân trên trang Website của Sở và phòng tiếp công dân.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời kiến nghị đối với Đảng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy nhằm đảm bảo ổn định tình hình, hạn chế tối đa các phát sinh khiếu tố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với các cấp cần rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo phù hợp với hệ thống quy định pháp luật và tình hình thực tế. Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 320/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để tăng tiền bồi dưỡng đối với người tiếp công dân.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên rà soát các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, kịp thời đề xuất, ban hành văn bản chỉ đạo đối với lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên cơ sở quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác