Print Thứ Năm, 24/03/2022 21:05 Gốc

Chiều 24/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021” tại UBND huyện An Dương.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Trong giai đoạn 2016-2021, UBND huyện An Dương đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tình hình khiếu kiện của công dân trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến, giảm cả về tính chất và diễn biễn vụ việc. Hoạt động hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện; góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND huyện An Dương báo cáo tại cuộc làm việc.

Thời gian tới, huyện An Dương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường vai trò hòa giải ở cơ sở trong công tác giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân, hạn chế thấp nhất số lượng đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều nơi, vượt cấp.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá thời gian qua, huyện An Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xem đây là nhiệm vụ chính trị có vai trò quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống, chính trị; quan tâm giải quyết đơn thư phát sinh đảm bảo quy định, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của UBND huyện An Dương. Các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác