Print Thứ Sáu, 15/03/2019 15:03

Sáng 15/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng làm trưởng đoàn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương của thành phố.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước, uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ của UBND thành phố cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong một số lĩnh vực. Việc tăng cường phân cấp, phân quyền đã tạo sự chủ động trong giải quyết công việc, góp phần khai thác tốt các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đồng thời phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của tổ chức và nhân dân.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế như phân cấp chưa bảo đảm quản lý thống nhất, còn biểu hiện phân tán; chưa phân định nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong quản lý nhà nước; phân cấp nhiệm vụ còn thiếu sự đồng bộ giữa các Sở, ngành, địa phương…

Thành phố nêu ra các kiến nghị đề xuất việc phân cấp, phân quyền giữa TW và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về các lĩnh vực: kế hoạch – đầu tư; tổ chức bộ máy và công chức, viên chức; quản lý ngân sách nhà nước; quản lý đất đai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu.

Ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45/NQ-TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời đưa ra giải pháp, nhiệm vụ tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hải Phòng để đảm bảo thực hiện mục tiêu trên. Thành phố cũng đề xuất một số nội dung như sau: cho phép thành lập Quỹ đầu tư phát triển hạ tầng thành phố nhằm huy động nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước để giải quyết điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế – xã hội; phân cấp cho HĐND các tỉnh, thành phố tự cân đối ngân sách được quyết định biên chế công chức hành chính; cho chủ trương để Hải Phòng tăng số lượng đơn vị hành chính quận…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp, đây là vấn đề cần phải xác định rõ nguyên tắc và đưa ra danh mục rõ ràng về phân cấp, phân quyền; nêu điều kiện để thực hiện cũng như điều kiện được nhận phân cấp, phân quyền; xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu và người được nhận phân cấp, phân quyền trong phân cấp quản lý nhà nước, quyền và trách nhiệm phải gắn với nhau.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chia sẻ một số vấn đề về việc triển khai Nghị quyết.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng kết luận đoàn công tác sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp trong từng ngành, lĩnh vực của thành phố Hải Phòng để làm căn cứ trình Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-CP. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ còn giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với UBND thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác