Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:21

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa có ý kiến về chủ trương kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới năm 2019. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố định hướng 2 huyện An Dương và Cát Hải xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2019. Giao UBND huyện An Dương, Cát Hải xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2019. Tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí huyện nông thôn để có giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định.

Đối với huyện An Dương, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và quyết định đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng huyện nông thôn mới chưa hoàn thành từ nguồn vốn thành phố phân cấp cho huyện năm 2019: Nhà văn hóa trung tâm huyện, Công trình duy tu, sửa chữa, cải tạo một số điểm hư hỏng tại các tuyến đường giao thông đảm bảo đạt tiêu chí giao thông theo quy định.

Đối với huyện Cát Hải, chủ động sử dụng nguồn vốn thành phố phân cấp cho huyện năm 2019 để thực hiện hoàn thành các công trình: Trung tâm văn hóa thể thao huyện; xây dựng, nâng cấp trường THPT Cát Bà.

UBND thành phố giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, đề xuất bố trí vốn năm 2019 để hỗ trợ thực hiện. Sở NN&PTNT chủ trì cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện khẩn trương đề xuất Kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 đối với các huyện còn lại, phân kỳ cụ thể, danh mục các công trình và nhu cầu vốn cần đầu tư để hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới, báo cáo UBND thành phố trong tháng 11/2018.

haiphong.gov.vn 30/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Định hướng huyện An Dương và Cát Hải xây dựng huyện nông thôn mới năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác